Статиите принадлежат на Категория Силови ел.схемиКак да си направите Инвертор 12VDC към 120VAC

Автор:  aaroncake.net

Оригинално заглавие:  12V to 120V Inverter

Източник:  www.aaroncake.net

Прелев: Т.Б.


Искали ли сте някога, да си пуснете телевизора, стерео уредбата или друг електроуред, докато сте напът или на къмпинг? Е, този инвертор би трябвало да Ви реши проблема. Той
използва на входа си 12V постоянно токозахранване, за да го „инвертира“ и повиши до 120V AC променливо токозахранване. Ватовете зависят, какви транзистори използвате за Q1 и Q2,
също и колко „голям“ трансформатор използвате за Т1. Инверторът може да бъде изграден, за да захранва с мощност от 1 до около 1000 (1 kW) вата.

Елементи:

C1, C2 68 uf, 25 V Танталов Кондензатор
R1, R2 10 Ohm, 5 W Ватов Резистор
R3, R4 180 Ohm, 1 W Ватов Резистор
D1, D2 HEP 154 Силициев Диод
Q1, Q2 2N3055 NPN Транзистор (виж „Забележките“)
T1 24V, Обикновен Мрежови Трансформатор, Ш-образен (виж „Забележките“)
ДОПЪЛНИТЕЛНИ Проводници, Кутия, Receptical (For Output)

Забележки:

1. Q1 и Q2, също и T1, определят каква мощност, какви ватове инверторът може да осигури. С Q1,Q2=2N3055 и T1= 15 A, инвертора може за осигури 300W Вата. По-големите
трансформатори и по-мощните транзистори, могат да бъдат използвани на мястото на T1, Q1 и Q2 за повече мощност.

2. Най-лесният и най-евтин начин, да се сдолиете с голям Т1 е да пренавиете стар трансформатор от микровълнова печка. Тези трансформатори са оразмерени някъде около 1kW
и са просто перфектни за нашата цел. Поразходете се до местният сервиз за ремонт на Телевизори, и се поразровете за най-голямата микровълнова, която може да намерите. След
което откачете трансформаторът, бъдете внимателни и НЕ ДОКОСВАЙТЕ високоволтовите кондензатори, тъй като е възможно те все още да са заредени!!!
Ако желаете, Вие може да тествате трансформаторът, но обикновенно те все още са годни за работа. Сега премахнете вторичната намотка 2000 V, бъдете внимателни, за да не повредите
първичната. Оставете първичната намотка, замотайте първата навивка на вторичната намотка (около сърцевината), и навийте още 12 намотки.
Размера на проводника ще зависи от това, какво количество ток планирате да има захранващия трансформатор. Лакираните проводници върху магнитопровода ще Ви свършат
страхотна работа за тази цел. А сега обезопасете навивките с изолиерт-банд. Е това беше всичко … Запомнете, че трябва да използвате транзистори с голям ток за Q1 и Q2. Всеки от
транзисторите 2N3055 в списъка с елементите може да се справи с ток до 15А.

3. Запомнете, когато работите с големи Ватове, тази схема ще черпи значителен по големина ток. Непозволявайте батерията ви да си замине без време :)

4. Тъй като този проект създава 120V AC променливо токозахранване, Вие трябва да предвидите *предпазител със „стопяема вложка“ ( :) това са обикновенните предпазители в
стъклен цилиндър с проводник в него). Допълнително поставянето на схемата в кутия, ще осигури още по-добра защита.

5. Вие трябва да използвате танталови кондензатори за C1 и C2. Обикновенните електролитни кондензатори ще прегреят и ще гръмнат. И да, 68uF (микро фарада) е точната стойност.Няма заместители.

6. Схемата може да бъде трудна за изграждане и стартиране. Всяка разлика в транзисторите, трансформаторите или в самите стойности на елементите на тази страница, могат да предизвикат нейното нефункциониране.

Как да си направите 500W Ватов нескъп Инвертор 12V към 220V

Автор:  Ashad Mustufa

Оригинално заглавие: 500W low cost 12V to 220V inverter

Източник:   electronics-lab.com

Превел: Т.Б.

Използвайки тази схема Вие можете да преобразувате 12V волтово постоянно токозахранване във 220V волтово променливо токозахранване. В тази схема е използвано ИС 4047, за да се генерира правоъгълен сигнал с честота 50Hz и да усили токът, а след това да усили напрежението – използвайки повишаващ трансформатор.

Как да оразмерите трансформатора

Основната формула е P=V.I и между входа и изхода на трасформатора, ние имаме следното
Входната мощност=Изходната мощност

Например, ако искаме изходна мощност от 220W при 220V, тогава се нуждаем от 1А на изхода. Тогава на входа ние трябва да разполагаме с най-малко 18.3V при 12V защото: 12V*18.3 = 220v*1

Така че, Вие ще трябва да навиете повишаващ трансформатор 12V към 220V, но входната (първична) навивка трябва да бъде способна да издържи ток със стойност 20А.

Изолиран AC токов Монитор

Автор:  David A. Johnson, P.E.

Оригинално заглавие:  ISOLATED AC CURRENT MONITOR

Източник:  discovercircuits.com

Превел:  Т.Б.

Тази схема използва малък AC трансформатор от Magnetek, за да създаде изолирано напрежение, пропорционално на AC токът в първичната намотка. Трансформаторът съдържа една първична намотка с малко собствено съпротивление 0.001 Ом.

Той може спокойно да се справи с 30А ампера AC ток и осигурява изолация за най-малко 500V AC. С показаните компоненти, изходното AC напрежение се еталонира така, че 1А ампер ток създава 100mV AC напрежение.

Реле с Установен режим, изискващо само 50uA управляващ ток

Автор:  David A. Johnson, P.E.

Оригинално заглавие:  SOLID STATE RELAY REQUIRES ONLY 50 uA DRIVE CURRENT

Източник: discovercircuits.com

Превод:  Т.Б.

Тази ел.схема изисква управляващ ток, който е х100 пъти по-малък от нужният на оптично-изолирани релета. Тя е идеална за батерийно-захранващи се системи. Използвайки комбинация от високо-токов ТРИАК (TRIAC) и много чувствителен ниско-токов SCR, схемата може да управлява около 600W ватов токозахранващ источник към товара, осигурявайки същевременно пълна изолация и временна защита.

Зарядно-сдвоено двупососочно Мощно MOSFET Реле

Автор:  David A. Johnson, P.E.

Оригинално заглавие: CHARGE COUPLED BI-DIRECTIONAL POWER MOSFET RELAY

Източник:  discovercircuits.com

Превод:  Т.Б.

Схемата използва нескъпият C-MOS инверторен пакет и също така още няколко малки кондензатора, за да управлява два мощни MOS транзистора от захранващо напрежение със стойност 12V до 15V. Докато стойностите на свързващият кондензатор са малки и се използват за управление на FET-транзисторите, тока на утечка от захранващата линия през схемата за управление е малък 4uA. Нужни са само около 1.5mA от постояннотоковото захранване, за да установи на положение „включено“ и „изключено“ 400 W AC или DC захранване към товара.