Статиите принадлежат на Категория АлармиGSM сигнализация за автомобила на основата на Atmega16

Оригинално заглавие: GSM сигнализация для автомобиля на Atmega16

Източник: cxem.net

Автора приема поръчки за изработки на устройството(RU)

Е-mail автора: gsm-signalizacia[dog]mail.ru и gsm-signalizacia[dog]yandex.ru
ICQ: 395292062

! За самият фърмуеър се свържете с автора! Автора ще отговори на всички възникнали въпроси. Не забравяйте да посочите името на устройството, още по-добре би било да предоставите хипервръзка към устройството и моля включете вашия валиден адрес на електронна поща.

Превод от руски: Т. Б.
–––––––––––––––––––

Устройството е предназначено за своевременно уведомяване на собственика на автомобила за извършван взлом. Алармената система контролира вратите, прозорците, предният капак и багажника.

Сигнализацията сработва при свързването на кой да е от входовете към маса. Даденото устройство притежава четири входа за охрана. Единият вход за вратата от страната на водача, втория за другата врата, третия за предния капак и четвъртия за багажника.

След вкючването на устройството водача разполага с 25 секунди, за да напусне превозното средство и да затвори всички врати. В продължение на тези 25 секунди светодиода ще бъде изгаснал. Ако водача не успее да излезе за това време, или пък някоя от вратите е останала отворена, то светодиода ще остане изгаснал, до момента в който всички врати и капаци не бъдат затворени. След като всичко е затворено, на половин секунда ще се включва сирената и фаровете, а светодиода ще започне да премигва, което „говори“, че системата за сигнализация е преминала в режим на охрана.Ако в режим на охрана се отворят вратите на пътниците, предният капак или багажника, устройството моментално ще премине в режим „тревога“. Моментално ще бъде блокирано запалването и ще се включи сирената. След което устройството ще започне да набира мобилния телефон на собственика на моторното превозно средство. В режим на „тревога“ светодиода ще изгасне.

Ако бъде отворена вратата на водача, то след 8 секунди ще се включи сирената, ще се блокира запалването, и ще се набере два пъти мобилния телефон на собственика. Само при отварянето на вратата се включват фаровете на къси (или дълги) светлини, при желание от ваша страна, бихте могли да направите така, че да се включат мигачите. След изключването на системата за сигнализация, блокировката на запалването се изключва.

Ако врата или капак, бъдат отворени и сирената се включи, то последвалото евентуално затваряне на вратата или капака не влияе на състоянието на устройството, затова сирената ще продължи звучи, а устройството ще позвъни на мобилния телефон на собственика.

След 40 секунди сирената и фаровете ще се изключат, и устройството ще провери отново всички зони/ ключове, ако всички врати и капаци са затворени, то системата за сигнализация ще се опита да премине в режим на „охрана“. Ако някоя от зоните е нарушена и при тази втора проверка, то устройството ще премине в режим „тревога“, но след изключването на сирената и фаровете, устройството повече няма да премине в режим на охрана, а светодиода ще остане засветнат, което „говори“, че зоните/ ключовете са нарушени цели два пъти.

За работата на системата за сигнализация е необходимо да се използва мобилен телефон притежаващ функцията „бързо набиране“, която в по-ранен момент е била настроена за работа с определен GSM номер. За позвъняването на номера се използва клавиша за бързо набиране. 90% от използваните мобилни телефони разполагат с тази функция по подразбиране, необходимо е само да я << активирате >>, т.е. да запишете в паметта на телефона опреден номер за набиране. Като мобилен телефон за тази цел, аз използвах старият, поддържан телефон Siemens A55. Но разбира се може да използвате всеки мобилен телефон, който притежава функцията за бързо набиране. Контакт 3 на релето трябва да бъде запоен към бутона за бързо набиране на телефона. Мобилният телефон ще се зарежда с помощта на автомобилен адаптер.

Набирането ще се осъществи както следва:

След сработването на датчиците устройството „натиска“ бутона за бързо набиране. Телефона ще продължи да избира телефонният номер, докато собственика не натисне бутона „за отговор“ на мобилния си телефон.

В устройството е използван микроконтролер на фирмата ATMEL, той е достатъчно евтин и лесно достъпен. Може да използвате всяко реле за 12V. Включването и изключването на устройството се осъществява чрез ключ, който трябва да бъде разположен на тайно място, например под таблото-на волана. Устройството се включва към бордовата система захранваща автомобила. Бутонът се свързва към захранващата верига, и трябва да се разположи на тайно място!

При необходимост може да промените времето на задръжка/ закъснение, а така също и параметрите на самото устройство, като промените кода на програмата за микроконтролера. Също така бихте могли да промените броят на охраняемите зони и техните параметри.

Прикачен файл: plata.lay

GSM сигнализация за дома

Оригинално заглавие: Охранные устройства и средства безопасности

Източник: cxem.net

Автора приема поръчки за изработки на устройството(RU)

Е-mail автора: gsm-signalizacia[dog]mail.ru и gsm-signalizacia[dog]yandex.ru
ICQ: 395292062

! За самият фърмуеър се свържете с автора! Автора ще отговори на всички възникнали въпроси. Не забравяйте да посочите името на устройството, още по-добре би било да предоставите хипервръзка към устройството и моля включете вашия валиден адрес на електронна поща.

Превод от руски: Т. Б.
–––––––––––––––––––

Даденото устройство за GSM сигнализация е предназначено за своевременно уведомяване при извършване взломно влизане в дома/ квартирата. Устройството е снабдено с функция за позвъняване на мобилен телефон на хазяина. Системата за сигнализация разполага с четири охраняеми зони.

Когато една от тях бъде „отворена“, устройството преминава в режим на аларма.Преди да включите алармената система, трябва да отворите входната врата и да включите малък превключвател, който ще бъде разположен на тайно място, като след това ваше действие ще започне да премига светодиод като това означава, че устройството ви изчаква да напуснете апартамента и да затворите всички врати.

След като сте затворили всички врати, светодиода ще започне да свети постоянно. Ако светодиода не свети, това означава, че не са затворени всички врати, ще те трябва да се върнете обратно в апартамента, да затворите всички врати, да проверите датчиците и след това да затворите вратата след себе си. Ако след това индикатора започне да свети постоянно, то това означава, че устройството успешно е преминало в режим на „охрана“.

Когато отворите входната врата, устройството ще започне да набира мобилният телефон на хазяина на квартирата, а сирената ще се задейства след 8 секунди. Забавянето от 8 секунди е направено с цел да може хазяина след отварянето на вратата, успешно да деактивира алармената система и да не пречи на своите съседи със сирената. Ако в продължение на 8 секунди устройството не бъде изключено, то ще се задейства сирената. Като изключите алармата, сирената също ще се изключи.

Ако бъдат отворени и други врати, например на терасата, то устройството моментално ще включи сирената и ще започне да набира мобилния телефон на хазяина. Сирената в режим на „аларма-тревога“ ще бъде включена в продължение на 40 секунди. След 40 сек. сирената се изключва, а светодиода започва да премигва, което означава, че цялостта на кабелите е била нарушена. След като изключите алармената система, светодиода ще изгасне.

В устройството е използван микроконтролера Atmega16, който е достатъчно евтин и достъпен, и най-важното надежден! Устройството се захранва от мрежови адаптер на 12V. Токът консумиран от микроконтролера е незначителен. Като мобилен телефон аз използвах един стар, но поддържан телефон Simens A55. Но аларменото устройство може да използва всеки мобилен телефон, който притежава функцията „бързо набиране“. Контакта 2 на релето
трябва да бъде запоен към бутона за бързо набиране на телефона. Ключа S5 трябва да бъде разположен на тайно място. Той е предназначен за включване/ изключване на алармената система. На схемата отделните зони за покани чрез ключовете S1-S4. Зона S1 е предназначена за врати. На вратата трябва да се монтира ключ-магнит. А на останалите зони/ ключове може да свържете други врати или датчици.

При необходимост може да промените всички времена на закъснения, на охраняваните зони, а така също и други параметри на устройството. Измененията ще се изразяват в различен код за микроконтролера.

Прикачени файлове: plata_dom.lay

Програмируема Домашна Алармена Система

Автор:  Dilshan R Jayakody

Оригинално заглавие:   Programmable Home Security Alarm System

Източник:   electronics-lab.com

Превел: Т.Б.

ВЪВЕДЕНИЕ

В проекта ние проектираме евтина и високоефективна домашна алармена система, използвайки няколко фото-резистора като входни датчици. Когато гореопоменатите датчици сработят, системата може да осъществи телефонно набиране към вече зазаден тел.номер (чрез вградената DTMF генератор), както и да активира мощната аудио аларма и светлинна сигнализация.

Всички параметри на DTMF генераторът, аудио алармата и светлинната индикация се програмират през сериния интерфейс RS232. Настоящият фърмуеър на системата представя интерактивен контрол над системата през последователния интерфейс RS232.

Тази контролна система се състои от ръчно конфигуруеми опции, самостоятелни-тестове, генериране на системни доклади и.т.н. .
Тази система също съдържа 5W ватова (с 4Ω високоговорител) аудио аларма с три избираеми тонални конфигурации, в които се включват – Полицейска Сирена, Пожарникарска Сирена и такава на Линейка.

СИСТЕМНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Интерфейс за Тонално Телефонно Избиране
– 5W Ватова Мощна Аудио Аларма
– Интерфейс с 2 датчика, със самостоятелна (отделна) настройка над чувствителността
– Програмиран чрез интерфейса RS232
– Вграден ел.прекъсвач/ключ ВКЛ./ИЗКЛ. Светлинна сигнализация

ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ

Системата използва Микроконтролерът на Microchip PIC16F877A, като интерфейс за датчика LM339, Интегралната схема UM3561-като тон генератор и Драйвера за високоговорителя μPC2002 (аудио усилвател).
Също така са използвани и регулаторите на напрежение LM7805, LM7812 и LM317, за да се получат напреженията +5V, +12V и +3V.

СГЛОБЯВАНЕ

Фиг.1 – Конектори, Джъмпери и други контролни елементи от Програмируемата Алармена Система

Проектът на печатната платка, предоставен с тази статия, значително опростява сглобяването. Тъй като печатната платка съдържа изводи за мрежово напрежение 230V, задължително трябва да внимавате, докато сглобявате схемата. Както е показано на фиг.1, всички фото-електрични датчици, някои от ел.ключовете и говорителят са свързани към схемата чрез рейки.

ВЪНШНИ КОНЕКТОРИ И КОНТРОЛНИ ЕЛЕМЕНТИ:

Постоянно токов DC вход: Поставете изхода на постояннотоковото DC захранване с 18V до 25V (Макс. 2А).
Конектор RS232: Свържете RS232 серийният кабел към порта, за да конфигурирате системата. НЕизползвайте кабела RS232 Null Modem с този порт.
Конектор за Телефонна/Линия: Прикрепете стандартният телефонна кабелна букса RJ12/RJ11 към порта. Един порт е необходим за употреба с телефонната линия и още един порт за телефона(втория е пожелание).
3V Захранване за LASER: 3V волтово Захранване за Лазерният диод.
Конектори за Датчици 1/2 : Прикрепете високочувствителните фото-резистори към тези портове. За да получите максимална чувствителност се препоръчва да използвате
Фото-резистори EG&G VACTEC.
Статус Индикатор : Визуализира норм.работа, режимите на програмиране и активиране на датчиците.
Ключ за Нулиране : Натиснете този бутон, за да нулирате цялата алармена система. Този бутон работи само когато е активирана Аудио алармата. Не е възможно да използвате тази функция, в режим на набиране/звънене.
Ел.ключ за Разрешаване на Телефония Дайлър: Включете този ключ, за да Разрешите Функцията „Телефонно Избиране“ на систамата.
Датчик Околна Среда : В – схемата Фото-резистора, за да засича светлинните промени в средата.
Контрол над Нивото на Звука на Алармата : Използвайте тази функционалност, за да контролирате изходната мощност (на звука) на Звуковата Аларма.
230V Светлинен Конектор : Прикрепете обикновенна 230V AC лампа (или друга периферия) към тези изводи.
Тон Селектор : Конфигурира Основният алармен звън от този джъмпер, както следва,
1-2 : Пожарникарска Сирена
2-3 : сирена на Линейка
Отворен : Полицейска Сирена
(Не свързвайне джъмпер терминала 1-3, тъй като това може да повреди цялата алармена система)
Бъзер : Създава биип звуци (например: при грешка на входа и.т.н)
Конектор Програмиране/Стартиране : Прикрепете ключа към този хедър, за да изберете Режим за Програмиране или Работа.
Аудио Алармен Изход: Прикрепете високоговорител 8Ω (8W) или 4Ω (10W) към този конектор.

КАЛИБРАЦИЯ И ТЕСТВАНЕ

Веднъж щом всичко е сглобено, предприемете следните стъпки, за да калибрирате системата:
1. Премахнете IC1, IC2, IC3 и IC4 цоклите им.
2. Приложете постоянно токово напрежение 18V DC (до макс. 22V) към захранващият конектор (J3).
3. Проверете напрежението между изводите Pin12 (GND) и Pin3 на IC2. То трябва да бъде между 4.8V – 5.1V DC.
4. Проверете напрежението между земя GND и джъмпера E$4. То трябва да бъде между 11.7V – 12.3V DC.
5. Проверете напрежението между Pin1 и Pin3 (GND) на JP1. То трябва да бъде между 2.5V – 3.1 V
6. Ако всичко от предходните стъпки 3-та, 4-та и 5-та е наред, разкачете токозахранващият източник и поставете интегралните схеми IC1, IC2, IC3 и IC4 в съответните цокли. Прикрепете подходящ високоговорител към Х4 и свържете RS232 кабела към системата.
7. Затворете джъмпера J2 (в Режим на Програмиране) и Включете системата.
8. Свалете и си инсталирайте приложението PuTTY на вашия компютър и задайте впоследствие „Серийна“ връзка на скорост 9600 бода (виж фиг.3).

9. Натиснете „2“ и влезте в режим „Parameters Setup“. Конфигурирайте всички параметри на опциите с съответните настройки.
10. Прикрепете телефонната линия към извода PHONE/LINE и фиксирайте фото-резисторите към изводите Х1 и Х2.

Фиг.2 – DTMF изходът генериран от системата в тестовите етапи. (Тестови точки: TRN1 входни терминали)

11. Натиснете „3“ и изпълненете „Самостоятелния Тест“.
12. Нагласете R4*, R6* и R8* контролните елементи, ако датчиците не са сработили както се очаква.
13. Нагласете R11, за да контролирате детекцията на режим „Ден“ и „Нощ“.
14. Отворете джъмпера J2 и натиснете 5, за да върнете системата в режим „Работа“.
15. Изключете захранването и откачете кабелът RS232.

Фиг.3 – PuTTY Конфигурационен прозорец за Програмируемата Домашна Алармена Система

* R6 – X1 чувствителност на датчика, R8 – X2 чувствителност на датчика, R4 – контролер за входният сигнал на датчика (Общ Режим)

СВАЛЕТЕ

СХЕМА

ПЕЧАТНА ПЛАТКА

СВАЛЕТЕ

–> Този проект в PDF файл.

–>  Файловете на проекта за EAGLE програмата.

–> СОРС кода.