Статиите принадлежат на Категория Аудио Схеми200W Усилвател на мощност на базата на ИС TDA7293

Източник: cxem.net

Автор: Семенов М.

Превод от руски: Т. Б.

Предложената схема е предназначена за интегралните усилватели на висока мощност ИС TDA7293 и TDA7294, с помощта на няколко допълнителни, външни елемента. Отличаваща характеристика на предлаганата схема – простота и отсъствие на корекции.

Голяма част от усилвателите изпълнени с интегралните схеми TDA7293 и TDA7294 се сблъскват с факта, че дадената интегрална схема, всъщност не поддържа обявената от компанията производител мощност в техническата и’ документация. Една от възможните причини – некачествени китайски интегрални схеми. Всъщност – с високоомния товар ИС работи добре, от което можем да направим извода, че кристала под товар, просто прегрява, и прехвалената топлинна защита (както, и защитата от късосъединение) работи също << по-китайски >>: не защитава нищо. Внимателното изучаване на интегралната схема довежда до следните изводи – възниква голямо съмнение за способността на кристала да разсее повече от 40-50W. Освен ако не е реализирано охлаждане с течен азот.

Входната част – практически типичното включване на TDA7293. Леко изменена е схемата генерираща управляващото напрежение на изводи 9/10 от интегралната схема за простота. Обръщам внимание на разделените << маси >> на входните схеми, както и на ел. захранването и товара! Ако вашият усилвател е едно канален с отделно захранване и сигнала се подава директно на входа на TDA7293, тогава масите могат да не се разделят (тъй като така се реализира на голяма част от печатните платки, предлагани в комплект с ИС TDA7293). Но ако от един единствен източник се захранват едновременно няколко канала, дори и ако сигнала постъпва от някакъв кросоувър, << масата >> на захранването, която също е свързана към <> на усилвателя на мощност, то тогава възниква и въпроса от следния тип: << какъв е този фон? Нали екранирах всичко!>> Печатният проводник върху платката трябва да се пререже, и директно на прекъснатото място може да се запои един SMD резистор 100 Ома. Може и да не правите това, но тогава вероятността да се объркате при свързането на масите е по-голяма, и подавайки <> всичко може да се запали. Сигнала <> трябва да се разпространява по отделен проводник (може да използвате екран с екраниран кабел) от източника на сигнал.

Тъй като външната, изходна каскада работи в режим клас „В“, за да се отстранят << стъпките >> в изходния сигнал, резистора R8 е избран сравнително нискоомен, (0,75 Ома) и в обхват на изходния ток до 1А, с преимущество работи интегралната схема с голяма линейност TDA7293. Когато изходният ток на усилвателя нарастне примерно до 1А се отпушва плавно изходния транзистор и тока с големина 1А протича през R8. Не трябва да се намаляването стойността на R8 – тъй като линейността не се увеличава значително, а мощността разсейвана от TDA7293 нараства. Кондензатора C9 елиминира високочестотните смущения и допълнително намалява изкривяването причинено от комутацията на изходната каскада(по-точно той позволява постъпващите на изхода ВЧ съставки да преминат непосредствено в товара).

В първият вариант на схемата се използваше една двойка изходни транзистори, при това мощността върху товара със стойност 4 Ома се получи 200W при захранване +/- 55V на празен ход. При натоварване, захранването спадаше до около 48V (захранването бе реализирано с помощта на трансформатор TC-360 с пренавита вторична намотка, капацитивен филтър-15000 uF). Тъй като реалният товар притежава комплексен характер, за повишаване на надеждността беше добавен втора група от транзистори и резистори R9 и R10 за изравняване на токовете между двете двойки(ако е необходима мощност по-малка от 200W, то може да се използва само едната двойка изходни транзистори. В този случай резисторите R9 и R10 могат да се изключат).

Схемата на обратната връзка е свързана към емитера на VT1, VT2. Така се увеличава изходното съпротивление на усилвателя на 0,08 Ома и по-мое мнение не се проявяват дефекти. Ако обратната връзка се свърже към товара, изходният ток на TDA7293 няма да се ограничи на ниво 1А, а ще продължи да нараства, макар и бавно.

Препоръчва се високоговорителите да се свържат посредством реле със закъснителна схема на свързване и защита от постоянно напрежение на изхода – изходната каскада непритежава защита от късосъединение и в случай на какъвто и да е катаклизъм съществува съвсем реален шанс говорителите да се повредят. Освен това, разполагам с свободна контактна група свързана с реле, която ограничава тока на силовия трансформатор при включване (в захранващата мрежа трансформатора 220V включен жичен резистор със стойност 100 Ома и мощност 10W, затварящи се свободно релейни контакти) – крайно полезно нещо за мощности над 100W.

Полезността на такова решение – В плавното нарастване на захранващото напрежение на усилвателя при включване, и най-важното – в ограничаването на мрежовия ток в момента на включването. Допълнителното увеличаване на мощността е възможно: допълнителното захранване за TDA7293 е +/- 60V, което означава, че броят на изходните транзистори може да се увеличи.

Всичко казано до тук за ИС TDA7293, се отнася с пълна сила и за ИС TDA7294 – с отчитането на далеч по-ниското допустимо захранващо напрежение и едната схема включващата волтодобавъчен кондензатор. Моят опит показва, че ИС TDA7294 притежава малко по-голяма надеждност, но възможно е това да е в следствие на широкото разпространение в последно време ниско качествени TDA7293 -китайско производство… Още една разлика на TDA7294 спрямо TDA7294 се състои в това, че при TDA7293 не работи вътрешната схема за детектиране на претоварване, а при TDA7293 тя е напълно работоспособна и позволява, както индикация за претоварване по ток, така и спад в напрежението-достатъчно е да свържете светодиод към извод номер 5 от интегралната схема с токоограничаващ резистор, което е доста удобно.

При предложеното схемно решение – не е необходима настройка на външната каскада, ако схемата е изградена от изправни компоненти, тока в покой на изходните транзистори трябва да е равен на 0. Сериозен недостатък на предложената схема се явява отсъствие на защита от късосъединение в товара-при включването външната изходна каскада вградената схема не работи(заради справедливостта трябва да призная, че и дори препоръчителната употреба на вътрешната схема никога не е успяла да спаси ИС от изгаряне…). Впрочем, ако предложеният усилвател се вгради например, в субуфер, във вида на отсъствие на външни връзки с говорителите, вероятността за късо съединение е нищожно малка, и за този недостатък може да затворите очите си…

Съществува още една мощност да се намали разсейваната мощност TDA7293 – да се увеличи стойността на R8, но при това неизбежно ще се увеличат и изкривяванията, въведени от крайното стъпало(аз вярвам, че за използването на схемата в субуфер-това е напълно възможно, особено при ниски честоти).

От конструктивна гледна точка, удобно е да извършите монтажа на всички възли директно върху радиатора – интегралната схема се закрепва в непосредствена близост до изходните транзистори (чрез слюдена подложка и с помоща на термо паста, естествено), всички елементи в това число R8 и C9 се намират върху платката на интегралната схема, а R8 и C9 е удобно да запоите непосредствено към изводите на транзисторите.

Ето така изглежда макета на варианта с една двойка изходни транзистори:

Възможно е – подобно решение вече да е предложено по-рано – не съм търси „патент“ за това.

Ултралек усилвател с висока мощност 5,000W

Ултралек усилвател с висока мощност 5,000W – без употребата на ключов захранващ източник

Оригинално заглавие: 5,000W ultra-light, high-power amplifier, without switching-mode power supply
Източник: electronics-lab.com
Автор: John Smith – Lake Oswego, Oregon, USA
Превод: Т.Б.

ВАЖНО >>> Това е REV 17.07.99 – само с един изобразен канал

Тази схема представлява RMS стерео усилвател 2x 2,500W, супер-лек и без ключов захранващ източник.
Схемата просто изобразява канал, както и захранването, което подпомага двата канала. Аудио схемата
трябва да бъде дублирана, но показаното захранване безпроблеми подпомага двата канала.
Специално внимание трябва да се обърне на изолиращият трансформатор на аудио линията, която трябва
да бъде високо-качествено-аудио, от типа на използваните микрофонни предусилватели на входната
линия. Цялата група (2-двата канала) от обща мощност 5,000W RMS нетрябва да тежи повече от 32 lbs (14,51 kg).

*** Кликнете върху изображението, за да го увеличите

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Тази схема е изключително за любителска употреба. Той съдържа НЕ-ИЗОЛИРАНИ части, принадлежащи на AC мрежа и това може да е много опасно. Връзките за говорителите НЕ СА ИЗОЛИРАНИ от домашната AC мрежа и те изискват допълнително внимание. Тази процедура има за цел да замести обикновеният захранващ източник със значително собствено тегло и намаляване на цената без да е необходима употребата на ключов токозахранващ източник.

Тази процедура неможе да бъде разрешена в някои държави за комерсиална употреба. Авторът не носи никаква отговорност за формата, под която ще бъде прилагана схемата.

Предусилвател за Стерео Глава – чрез LA3161

Източник:  electronics-lab.com

Автор:   Rajkumar Sharma

Схемата е предоставена от

~* Купете този кит от AnyKits СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Китът за СТЕРЕО ПРЕДУСИЛВАТЕЛЯТ е базиран на Интегралната схема от Sanyo LA3164

Диапазон на Захранващо напрежение – 9 ~ 12 VDC @ 20 mA
Изходна мощност – upto 200 mW
Входно Активно Съпротивление – 100 KΩ (Typ), Load Resistance – 10 KΩ (Typ)
Малък шум, добро подтискане на пулсациите, притежава вграден регулатор на напрежение.
Изводи за свързване на захранващото напрежение, входен и изходен сигнал.
Светодиоден Индикатор за ВКЛ. състояние
Четири монтажни отвора от 3.2 mm всеки
Физически размери на Печатната платка 51 mm x 54 mm

СХЕМА:

Кликнете, за да увеличите.

СПЪСЪК НА ЕЛЕМЕНТИТЕ:

ПЕЧАТНА ПЛАТКА:

 

Мощен Hi-Fi Аудио Усилвател Motorola

Източник:  electronics-lab.com

Автор:  Jacint Chapo

Превел:  Т.Б.

Това е изключително елементарен, евтин, качествен Hi-Fi аудио усилвател. Вие можете да го направите по 5 различни начина (от 20W до 80W RMS Мощност).

Някои коментари:
– Първото нещо, което трябва да направите, е да измерите коефициентът на усилване на крайните транзистори (T3 и T4), иначе казано hfe или β. Ако тяхната разлика е по-голяма от 30%, усилвателят няма да отдава чист звук. Аз използвах транзисторите MJ2501, и тази разлика беше някъде около 5%.
– Преди първото включване, вие трябва да окъсите входовете на усилвателя, и да сложите mA-метър в изхода на схемата, след това включете усилвателя, и настройте потенциометъра R13, за да намалите DC постоянния ток в изхода, до няколко uA-ра, или в най-добрия случай до нула. Аз лично успях да го намаля до около 10uA.

Кликнете върху схемата, за да я увеличите.

Много съм доволен от усилвателят. Той осигурява много добро качество на звука. Забавлявайте се с нея!

Запис на Реч

Източник:  electronics-lab.com

Превел:  Т.Б.

 

Двата Бутона = S1: СТАРТ/ПАУЗА. S2: СТОП/НУЛИРАНЕ.

Ако желаете да възпроизводете съобщение, преместете S3 на позиция PLAY. След това натиснете бутона S1, за да започнете да възпроизвеждате и отново, за да дадете пауза.

В случай, че желаете да изтриете своето съобщение натиснете два пъти бутона S2.

Ако желаете да запишете съобщение преместете S3 на позиция REC. След това натиснете S1, за да дадете СТАРТ и S2, за да дадете СТОП.

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМЕТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

R1 = 1k
R2 = 470k
R3 = 10k
R4 = 5k1
R5 = 4k7
R6,7 = 100k
R8,9 = 1M
R10 = 10R
C1-10 = 100nF/63V
C11 = 47nF/63V
E1,4 = 220uF/16V
E2 = 4u7F/16V
E3 = 22uF/16V
IC1 = ISD2560 + цокъл
IC2 =LM78L05
IC3 = LM386 + цокъл
MIC = Кондензаторен микрофон
S1,2 = Бутони без Задържане (S1 = СТАРТ и ПАУЗА. S2 = СТОП и НУЛИРАНЕ)
S3 = КЛЮЧ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМИТЕ
Hψjttaler = 8R високоговорител


10W Мини Аудио Усилвател

Източник:  electronics-lab.com

Превел:  Т.Б.

 

Вие можете да използвате този мощен аудио усилвател във всеки малък аудио проект. Той е с много малки размери (6.5 x 4.5 cm).  В изхода си той отдава 10W и се захранва с 9V батерия.

„Страна на елементите“  :

 

„Печатна Платка “ :

СПИСЪК  НА  НЕОБХОДИМВИТЕ  ЕЛЕМЕНТИ :

R1 : 6 Ohm
R2 : 220 Ohm
R3 : нищо

R4 : 10 KOhm потенциометър
C1 : 2200 uF / 25V
C2 : 470 uF / 16V
C3 : 470 nF / 63V
C4 : 100 nF
C5 : нищо
C6 : нищо

IC1 : TDA 2003

Телефонен Аудио Интерфейс

Автор:  Bill Bowden

Източник:  www.bowdenshobbycircuits.info

Превод: Т.Б.

 

Аудио сигнал от телефонната линия може да бъде получен чрез употребата на трансформатор и кондензатор, за да се изолира телефонната линия от външните прибори. Неполярен кондензатор се поставя последователно на трансформаторната линия, за да се предотврати протичането на постоянен ток от потока в трансформаторната намотка, което може да върне телефонната линия в режим „заето“. Кондензатора трябва да бъде оразмерен по напрежение над пиковата стойност на напрежението „при позвъняване“ от 90V плюс напрежението в режим „заето“ от 48V, или общо 138V. Тези стойности са снети локално, като те могат да варират според местоположението,  препоръчва се напрежение окол 400V или повече. Аудио нивото от трансформатора е около 100mV, което може да бъде свързано към високоимпедансен усилвател или вход на записващо устройство (касетофон или др.). Усилвателят с три транзистора, показан отдолу може също да бъде използван. За защита от свръх напрежение, са свързани два диода (в противоположни посоки) към вторичната трансформаторна намотка, за да ограничат аудио сигнала на 700mV пикова стойност, по време на сигнала „позвъняване“. Диодите могат да бъдат всеки силициев тип (1N400X / 1N4148 / 1N914 или други). Резисторът със стойност 620Ω служи, за да намали натоварването на линията, ако изходът е свързан към много малък импеданс.

Усилвател с Три транзистора – 50 mW

Автор:  Bill Bowden

Източник:  www.bowdenshobbycircuits.info

Превод: Т.Б.

 

Тук е представена схемата на маломощен аудио усилвател, подобен на тези усилватели, които може да откриете в малък радио апарат. Входното стъпало е поляризирано, така че захранващото напрежение е разделено по равно върху двата комплементарни изходни транзистора, които са по-слабо поляризирани при провеждане от диодите между базите. Използван е резистор със стойност 3.3Ω последователно на емитерите на изходните транзистори с цел да се стабилизира поляризиращия ток, за да не се променя чувствително с промяната на температурата или с различни транзистори и диоди. Когато поляризиращият ток се увеличи, напреженовия пад върху прехода база-емитер намалява, а от тук следва и намаляване на проводимостта. Входният импеданс е около 500Ω и входното напрежение е около 5  със свързан  8Ω високоговорител. Размахът на амплитудата върху говорителят е около 2V без нарушаване, а изходната мощност е в обхвата 50mW.  С увеличаването на захранващото напрежение в комбинация с добавянето на съответните радиатори, изходните транзистори ще осигурят по-голяма мощност. Тази схема черпи около 30mA от 9V токозахранване.

Пет Лентов Графичен Еквалайзер

Автор:  Izhar Fareed

Оригинално заглавие:  5-Band Graphic Equalizer

Източник:   extremecircuits.net

Превел: Т.Б.

Това е завършена, висококачествена схема на ниско-шумов 5-лентов графичен еквалайзер. Базирана на основата на Монолитната Линейна Интегрална схема LA3600, произведена от SANYO. Схемата е изключително лесна за изграждане и има добро качество.

Вие бихте могли да я използвате заедно с портативните аудио плеъри, касетофони, радио-касетните записвачки, автомобилните радио приемници и.т.н. .

В чипа има един операционен усилвател. 5-лентовият графичен еквалайзер за един канал, може да бъде сформиран лесно чрез реализиране на външна връзка към кондензатори и потенциометри, които ще отговарят на дадена „резонансна честота“. Чрез последователната връзка между две Интегрални схеми LA3600, ние можем да изграждим многолентов еквалайзер (от 6 до 10 ленти).

Схемата е изключително стабилна спрямо товар от капацитивен характер.

Максималното захранващо напрежение 20V VCC, не трябва да бъде превишавано. Работното напрежение е в обхвата от 5V до 15V. Захранване реализирано по метода „окъсен-пин-към-пин“, може да доведе до нефункциониране на Интегралната Схема или до нейната дезориентация. Когато монтирате Интегралната схема върху платката или прилагате напрежение, уверете се, че пространствата между пинчета-та „пин-към-пин“ не са окъсени от попадналия калай/тинол/.

Интерком за врата

Автори: Andy Collinson и Laurier Gendron

Източник: zen22142.zen.co.uk

Превод: Т.Б.

Елементарен интерком направен от един транзистор и маломощен аудио усилвател LM386. Схемата използва 8Ω високоговорители, който също така се използват в случая и като микрофон.

– Описание :

За първи път, тази схема беше в Канадско/Английски дизайн и е проектирана от Mr Laurier Gendron от Бърнаби в Британска Колумбия, Канада и от мен. Моля посетете уебстраницата му Handy Dandy Little Circuits . Същата уебстраница е достъпна и на френски език като кликнете върху флага.

В тази схема на Интерком за врата, 8Ω високоговорител се използва двупосочно – като микрофон и говорител. Стъпалото реализирано с транзистора BC109C усилва в режим обща база, осигурявайки по този начин ниско импедансен вход, за да се съгласува с високоговорителя и доброто входно напрежение.

270k резистор осигурява проста постояннотокова работна точка и товарният резистор е 27k. Говорителят създава малко по стойност променливо постоянно напрежение, когато се използва като микрофон, обичайно около 100μV. Този променлив постояннотоков сигнал трябва да бъде отделен фиксираното напрежение на работната точка и това се реализира чрез кондензаторите 100μ и 0,47μ.

Интегралната схема LM386 се използва в неинвертиращ режим, за да усили входното напрежение и да управлява 8Ω високоговорител. Потенциометъра 10k служи за управление на нивото на звука, като общото усилване може да се нагласяно чрез 5k пот.

Усилването на интегралната схема LM386 може да бъде толкова високо като 200, това се изисква заради аудио сигнала с ниско ниво от високоговорителя. Двойния ключ изобразен в центъра на схемата, обръща местоположението на високоговорителите, т.е. единия работи като говорител, а другия като микрофон. Ръчното превключване на ключа (от вътрешната страна на апартамента), позволява дву-посочна комуникация.