Статиите принадлежат на Категория Аналогови схемиРадио управление на RF модули

Източник:   cxem.net
Автор: Vovchik
Превел от руски: Т.Б.

Работата на системите за радиоуправление се базира на изпращането на команди от оператора към управлявания обект. Кодът на командата избрана от оператора от таблото за управление, се преобразува в последователност от електрически импулси, а след това с помощта на модулация(фазова, амплитудна, честотна и.т.н.) в радио сигнал.

За увеличаване на надеждността на радиоуправлението се използват различни кодове за защита, освен това се използва и управление по метода на обратния канал, при който от обекта към таблото за управление се изпраща сигнал потвърждаващ приемането и изпълнението на командите. В някои системи за управление то се извършва непрекъснато, с помощта на автоматично приеман сигнал за разсъгласуване между зададеното и истинското положение на управлявания обект.

Радиоуправлението се е разпространило широко в системите за автоматизация, в авиацията и ракетостроенето, в роботиката. А в настоящия момент се използва за управление на битова техника и устройства(„умен дом“).

За радиоуправлението на различни устройства може да се използват прибори както с дискретно, така и пропорционално действие. Основното, по което се различават, е че приборите с пропорционално действие позволяват на оператора да променя плавно скоростта на двигателя, да завърта кормилото на модела на необходимия ъгъл, за разлика от приборите с дискретно действие. Схемотехническата реализация може да бъде изпълнена като:

-аналогова система, базирана на честотно кодиран сигнал и декодираща приетия сигнал с помощта на LC-кръг или активни RC-филтри;

-цифрова система, базирана на предаване и приемане на цифров сигнал, организиран под формата на последователен цифров код.

В тази статия ще разгледаме аналогова система с дискретно действие, тъй като тя се справя напълно с функциите си. В тази статия се описва относително елементарна схема за радиоуправляеми модели и нейния канал с амплитудна модулация.

– Предавателя с приемника, които се използват в радиоуправлението – това е готов RF модул на 433MHz.
1

Първо ще разгледаме предавателя.

2

Структурно той се състои от амплитуден модулатор (C1, C2, R1-R3, IC1), предавател (RF-модул 433MHz), захранващ блок(C3-C5, VD1-VD5, R4,R5).Амплитудния модулатор е изграден на базата на таймера NE555 работещ в режим
генератор на правоъгълни импулси. Създаваната честота може да се променя с помощта на донастройващия резистор R2. Забележка C1 – трябва да бъде филмов/слоен кондензатор(->>> Film capacitor), тъй като промяната на неговия капацитет ще доведе до друга генерирана честота.

Захранващият блок осигурява напрежение 9V и ток около 20mA. Забележка: този захранващ блок не е безопасен от гледна точка на електробезопасността. Затова бъдете ВНИМАТЕЛНИ.

Дойде време да разгледаме приемника.

4

Той се състои от приемника (RF – модул 433MHz), активен филтър(R10-R14, C11, C12, DA1.1), компаратор(VD1, R15-R19, C13, DA1.2), електронен ключ(R20, R21, VT3, K1), захранващ блок(C14, VD2, VD3, R1, C15).Захранващия блок осигурява напрежение 12V и 5V с ток около 20mA.

Принцип на работа

От изхода на RF-модула „кодирания“ сигнал постъпва на входа на активен филтър, от който се излъчва честота равна на честотата на квазирезонанса 2.1-2.3kHz. По този начин на изхода на филтъра се появява сигнал с предварително определена честота.

Сигнала се изправя и постъпва на входа на компаратора. Което довежда до неговото превключване и включването на релето. В случая ако „кодирания“ сигнал постъпващ на входа на активния филтър, не съдържа честота равна на честотата на квазирезонанса 2.1-2.3kHz, тогава компаратора ще бъде в „нулево“ състояние и релето ще бъде изключено.

Настройка на радиоуправлението

При правилно сглобена схема, приемника започва работа веднага. Единственото, което трябва да проверите напрежението 12V на релето и 5V на изхода регулатора. В предавателя е необходимо да проверите напрежението 9V на електролитния кондензатор(C4). И трябва да се направи настройка на генератора на квазирезонансна честота, активен филтър на приемника. За тази цел е необходимо към 5 крак DA1 на приемника да се включи DC волтметър и с въртеливо движение на донастройващия резистор на предавателя да се постигне максимално напрежение(което ще бъде максимално при честота 2.1-2.3kHz).

Снимки на устройствата:
5

6

7

>>> Повече информация може да откриете тук.

Уоулки Толки с LM386

Оригинално заглавие: WALKIE TALKIE with LM386

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Тук е представена най-съвременната версия на Уоулки Толки, чрез употребата на усилвателят LM 386, който заменя 4-те транзистора (от предните схеми).

Уоулки Толки

Оригинално заглавие: WALKIE TALKIE

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Почти всички компоненти в 4-транзисторната схема се използват, както за предаване, така и за приемане. Което само по себе си, прави този дизайн изключително икономичен.

От стъпалото, създаващо честотата трябва да се премахне единствено кристала, и схемата става приемник. Следващ по ред е усилвателят изграден от три директно свързани транзистора с голям входен ток. първият транзистор е пред-усилвател, а следващите два са свързани по схема дарлингтон – за да управляват трансформатора на говорителя.

Погледнете пълното описание на статията за „Свързване по 27MHz“.


www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-1.html

Телефонен предавател – 1

Оригинално заглавие: PHONE TRANSMITTER – 1

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Боботилов

Схемата ще предава телефонен разговор към стандартно FM радио на честота в диапазона 88-108MHz.
Тя използва енергията (захранването) от телефонната линия, за да предава на около 100 метра. Тя използва телефонния кабел като антена, и се активира когато телефонната слушалка е вдигната. Компонентите са монтирани върху малка печатна платка и малка снимка ясно изобразява начина на запис.

Просто Телефонно Разклонение

Източник: www.aaroncake.net

От Derek Tombrello

Тази схема е изключително проста и именно заради това е и по-малък шансът за някакви проблеми с нея. Може да бъде поставена навсякъде по телефонната линия и тя ще записва всеки разговор провеждан на всеки телефон по линията.

ВАЖНО: Вече получих няколко е-майла, в които се казва че схемата няма да работи, и че всъщност можете да прекъснете телефонната си линия, което наистина е възможно (ще се добави допълнителен товар върху телефоннат линия). Правите я на собствен риск.

Схема

Елемент Общо Кол.Описание Заместител
R1 1 470 Ohm 1/4 Watt Резистор
R2 1 1K 1/4 Watt Резистор
R3 1 100K 1/4 Watt Резистор
R4 1 6K 1/4 Watt Резистор
C1, C2 2 0.01 uF 100V Керамичен Кондензатор
K1 1 24VDC Рид Реле
Други 1 Проводник, Букса за слушалки, Жак за слушалка или Щипки Крокодил

Приемник 27MHz със осцилатор – квадратна вълна

Оригинално заглавие: 27MHz TRANSMITTER WITH SQUARE-WAVE OSCILLATOR

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Схемата се състои от два блока. Блок 1 е мултивибратор, като той определя състоянието, при което да се вкл./изкл. RF стъпалото (радио-честотно).
Блок 2 е RF-осцилатор. Обратната връзка, която поддържа работата на стъпалото се осигурява чрез кондензатора 27p.

Елементите, които „генерират“ честотата са бобината (изработена от 7 пълни намотки) и кондензатора 47p (променлив-въздушен). Тези два елемента са успоредно настроена схема.

Те също са наречени „РЕЗЕРВОАРА НА СХЕМАТА“, тъй като те съхраняват енергията като резервоар с вода, предоставяйки я след това на антената. Честотата на схемата се настройва посредством кондензатора (променлив-въздушен) 47p.

Вижте пълното описание на схемата, чрез линка.

www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-1.html

Приемник 27MHz – 2

Оригинално заглавие: 27MHz RECEIVER-2

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Тази схема съотвества на предходната „Приемник 27MHz със осцилатор – „квадратна вълна“
Честотата на приемника е фиксирана. Предавателят е настроен така че да подхожда на приемника. Кондензатора 3-27p (променлив) е настроен за максимален входен сигнал (10pF променлив кондензатор, и в нашият слуай 5p6), като това са изключително важни настройки.

Основната връзка база-емитер, на първият транзистор BC547 се установява на 0.7v (тъй като, той е силно отпушен през резистора 10k) на базата на осцилатора Q1, като е фиксиран. Q1 е много леко отпушен (поради резистора в емитерната верига), като по този начин той е изключително чувствителен докато осцилира.

Всеки 27 MHz-ов сигнал около него ще възбуди осцилатора и всеки тон в сигнала ще бъде предаден към стъпалата за усилване. Бобината е с 13 намотки. Тя може да бъде заменена  чрез 11 навивки от проводник 0.25 мм, върху основа с диаметър 3мм, и дълга 7 мм. Въпреки, че оригиналният руски продукт работеше много добре, нашият прототип нямаше достатъчно добра чувствителност. Схемата бе особено трудна за настройка.

Забележка:
Когато изготвяте индуктивността от 27uH (микро-хенри) и проверявайки стойноста и’ чрез измервателен уред, ако уредът не отчита ниските стойности точно, поставете двете индуктивности последователно. Измерете първата индуктивност, да кажем 100uH. Двете индуктивности свързани последователно ще дадът 127uH, тъй като индуктивностите се комбинират по същият начин – както резисторите последователно! Резултата е сумиране на индивидуалните стойности.
Вижте пълното описание на схемата, чрез линка.

www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-1.html

Приемник 27MHz

Оригинално заглавие: 27MHz RECEIVER

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Боботилов

27MHz-ят приемник наистина е предавател. Той е много слаб предавател и осигурява сигнал с ниско ниво към заобикалящите го посредством антена. Когато друг сигнал (от предавателят) влезе в контакт с излъчването от приемника той създава „интерферентна картина“, която се отразява надолу по антената, навлизайки в първото стъпало на приемника.

Приемника е със супер-регенеративен дизайн. Той е с автогенерация (само-осцилиращ), като по този начин той е изключително чувствителен към сигналите в блозост до него. Вижте пълното описание на въпросната схема, чрез линка.

www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-1.html

Предавател 303MHz

Оригинално заглавие: 303MHz TRANSMITTER

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Схемата на предавателя е изградена от два градивни блока – генератор на честотата 303MHz и кристално управляем генератор за 32kHz, за да се създаде тона – който да не заблуди приемника с грешно-превключване.

Генераторът на честотата 303MHz се състои от автогенерираща схема, изградеда от бобина върху печатната платка и от кондензатор 9р (пико).

Предавател 27MHz – без кристал

Оригинално заглавие: 27MHz TRANSMITTER WITHOUT A CRYSTAL

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Това е схемата на 27MHz-ят предавател БЕЗ кристал. Когато в схемата няма кристал, се казва, че осцилаторът е „зависим

от приложеното напрежение“, или с други думи той е „управляван“ от напрежението, и когато нивото на напрежението

падне – се променя честотата.

Ако честотата варира в прекалено големи граници, то приемника няма да „получи“ сигнала. Поради тази причина,

изобразената проста схема НЕ СЕ препоръчва. Ние просто сме я включили, като „най-общ пример“, за да покажем как се

създава честотата от 27MHz. Тя създава тон, който бива „възприет“ от приемника.

Вижте пълното описание на схемата, чрез линка.

www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-1.html