Интернет Базирани Калкулатори

Винаги в началото е изключително трудно и дори объркващо, докато човек свикне с новото. В нашия случай с преобразуването на измервателните единици. В електрониката най-често споменавани и използвани са следните величини:

–– Електричен капацитет,  означава се с „С“ , измерва се във Фаради „F“

–– Електрично съпротивление, означава се с „R“, измерва се в Омове „Ω“

–– Мощност, означава се с „Р“, измерва се във ватове „W“

–– Напрежение „U“ , електричен потенциал „φ“, измерва се във волтове „V“

–– Електричен ток „I“, измерва се във ампери „А“

Разбира се има още куп други единици за измерване на различни величини, но целта на настоящата статия не е такава.

Счетох за необходимо да ви представя уеб страницата „Калкулатор на радиолюбителя“ (radiohobby.hit.bg) , тъй като там може да откриете следното:

– Онлайн базирана програма за определяне стойността на „Цветен код на съпротивления“

– Калкулатор за изчисляване на стойността на „Последователно свързани съпротивления“

– Калкулатор за изчисляване на стойността на „Реактивно съпротивление на кондензатор“

– Калкулатор за изчисляване на стойността на „Реактивно съпротивление на бобина“

– Калкулатор за изчисляване на стойността на „Честота на трептящ кръг“

– Калкулатор за изчисляване на стойността на „Брой навивки на еднослойна бобина“

– Калкулатор за изчисляване на стойността на „Брой навивки на многослойна бобина“

– Калкулатор за изчисляване на стойността на „Атенюатори – Т и Н тип“

– Калкулатор за изчисляване на стойността на „Атенюатори мостов тип“

Надявам се, представените от мен в тази статия интернет базирани калкулатори да ви улеснят максимално при изчисления.

Приятно и пълзотворно интернет сърфиране !