18 Светодиоден (LED) време-генератор

Източник:  bowdenshobbycircuits.info

Автор:  Bill Bowden


Превел:  Т.Б.

Въпросът понякога се свежда до това, как да свържем каскадно декадните броячи 4017 за повече от 10 време-задаващи стъпала. Светодиодният таймер-генератор отдолу, показва възможно решение чрез употребата на няколко допълнителни елемента.

Когато се приложи захранването, резисторът 15k и кондензатора 10uF на извод 15 ще установят брояча в нула, където извод 3 е към +12, а всички останали изходи са към нулата. Двата диода (1n914) и резистора 15 формират логически елемент „И“, така че тактовия импулс ще бъде пропуснат към десният брояч, когато поредицата започне.

Когато десният брояч достигне до числото 10, потенциалът върху извод 11 ще се измести в положителна посока, така че вратата отдясно с логическия елемент „И“ ще бъде „разрешена“, за да пропусне тактовия импулс да премине към левия брояч.

Докато напредва левият брояч, потенциала върху извод 3 ще бъде нисък, така че тактовите импулси няма да могат да се движат към десният брояч. Когато левият брояч приключи, тогава потенциала върху извод 3 отново се измества в положителна посока, и тактовата поредица се повтаря. Затова ние в крайна сметка получаваме „брояч до 18“, брояч до 9 от първия, и брояч до още 9 от втория.

Забележете, че брояча ИС 4017 няма да осигури достатъчен изходен ток, и затова токът през светодиодите е зададен на около 6 mA чрез употребата последователно свързания резистор със стойност 1,5k . За да осигурите повече ток, Вие бихте могли да използвате транзистори свързани към всеки изход, както е показано на схемите в предходните статии. Но някои от по-новите светодиоди са достатъчно ярки при ток около 6 mA.