Разпространение на радиовълните

Източник:  radiohobby.hit.bg

В ежедневието ни покрай нас „профучават“ какви ли не електромагнитни вълни. В тази статия ви представям една интересна статия на тема „Разпространение на радиовълни“. Прочитайки я може на научите изключително интересна информация като например :„

–– Каква роля играе земната атмосфера при разпространението на радиовълните ?

–– Как се нарича частта от земната атмосфера разположена на 11 км над земната повърхност ?

–– Какво представлява директната и пространствената вълна ?

–– Как се разпространяват късите вълни ?

… и.т.н

Статията би представлявала интересно главно на начинаещите радиолюбители. Приятно четене !