Електронни Компоненти

Автор: John Adams

Научете се да разпознавате и използвате правилно електронните компоненти, тъй като това стои в основата на електрониката. В тази статия ще ви представя най-често използваните елементи, как точно изглеждат и се използват на практика в ел.схеми.

Пасивни Електронни Компоненти

Пасивни са елементите, които не внасят никакъв входен сигнал (никакво усилване) в схемата или системата.  „Компоненти без мозък“ са резисторите, кондензаторите и индуктивностите.

Активни Електронни Компоненти

Активниса елементите, които са способни да контролират напреженията и също така могат да имат „ключова“ роля в схемата. С други думи „Интелигентни устройства“, например – диоди, транзистори и интегрални схеми.

Съпротивления:

Това е най-често срещаният елемент в електрониката. Основно се използва за контролиране на протичащия ток и напрежение в схемата. Може да разпознаете резистора по продълговатата му (цилиндрична) форма със изнесени метализирани изводи. Използва се „цветна система за кодиране“ на стойността му (измервана в омове), ПМУ (Повърхностно Монтирани Устройства или т.нар. SMD монтаж) Съпротивлението e с дължина само няколко милиметра в размер, но изпълнява една и съща функция, като по-големия си брат, обикновенния резистор. Това е противоположното понятие на „фиксирани“ обикновени съпротивления.

Кондензатори:

Кондензаторите са с различни размери и форма – от модели с малка площ до такива с огромен електричен мотор с размер на оцветена алуминиена кутия. Но в крайна сметка, под каквато и форма и размери да са – те имат една и съща цел. А именно да съхраняват електрическа енергия под формата на електростатичен заряд. Ще се запознаем по-подробно с тях в по-късен етап от времето. Размерът на кондензатора основно определя, количеството заряд, който той може да натрупа. Малките керамични кондензатори за повърхностен монтаж ще сърхраняват изключително малко количество ел.заряд. Цилиндричният електролитен кондензатор ще съхрани съответно малко по-голямо количество заряд. Някои от големите електролитни кондензатори могат да съхранят в себе си достатъчно заряд, за да убият човек. Друг тип кондензатори наречени „Танталови“, съхраняват голямо количество заряд в по-малък корпус.

Индуктивности:

Вие може би си спомняте от часовете по физика, че при пропускане на електричен ток през навит проводник се създава магнитно поле около него. По този начин работят индуктивностите. Зареждат се с магнитно поле и когато полето се „срине“, те създават ток в противоположната посока. Индуктивностите се използват обикновенно в схемите с променлив ток за да се обърне посоката на зарядите в съществуващия ток. Механичното обяснение на този процес ще бъде обяснен по-късно. Повечето индуктивности могат да бъдат разпознати във вид на „сърцевина“. Други пък изглеждат като съпротивления, но обикновенно са в зелен цвят. А – Въздушна сърцевина, Б – Феритна сърцевина, С- Плътна Метална Сърцевина

Оригинал на статията:  … ще намерите тук !