Захранващ Източник 0-28V, 6-8A (LM317, 2N3055)

Източник: electronics-diy.com

Превел:  Т.Б.

Това е лесен за изготвяне захранващ източник, който има стабилно, чисто и регулирано изходно напрежение 0-28V 6/8 A. Чрез употребата на двата транзистора 2N3055 ще получим до два пъти по-голям изходен ток, в сравнение със стандартно осигурявания от захранването ток. Въпреки, че можете да използвате този дизайн, за да осигурите 20А (без почти никакви модификации и с подходящия трансформатор плюс голям радиатор с вентилатор), на мен лично не ми бе необходима толкова голяма мощност. Уверете се, че ще ги монтирате върху голям радиатор, тъй като транзисторите 2N3055
могат да се загреят доста при пълно натоварване.

Въпреки, че регулаторът на мощност LM-317 ще устои на късосъединение, претоварването и топлинното прегряване, предпазителят със стопяема вложка в първичната намотка на трансформатора и заедно с втори такъв предпазител във вторичната намотка – вашето токозахранване ще бъде предпазено от повреда. Изправеното напрежение от: 30 волта х Корен.кв.от 2 = 30 x 1.41 = 42.30 Волта измерено върху С1. Затова всички кондензатори трябвада бъдат оразмерени за напрежение от 50V. Внимание: 42V е напрежението, което може да бъде на изхода, ако един от транзисторите се повреди.

P1 Ви позволява да „регулирате“ изходното напрежение в диапазона от 0 до 28 волта. Най-ниското напрежение на ИС LM317 е 1.2V волта. За да разполагаме с нулево напрежение в изхода, съм сложил 3 диода D7, D8 и D9 свързани към изхода на LM317 и към базата на транзисторите 2N3055. Максималното изходно напрежение на ИС LM317 е 30V, но заради употребата на диодите D7, D8 и D9 изходното напрежение е около 30V – (3 x 0.6V) = 28.2V волта.

Калибрирайте вашият вграден волтметър, използвайки P3 и, разбира се добър цифров волтметър.

P2 ще Ви позволи да ограничите максималният изходен ток достъпен в изхода +Vcc. Когато използвате 100 Ohm/1watt потенциометър токът е ограничен на около 3А при 47 Ома и +- 1А при 10 Ома.

Забележка:
Накрая колекторите трябва да бъдат запоени заедно чрез проводник, независимо от това дали транзисторите са изолирани от радиатора или не. Ако не ги изолирате накрая от радиаторът, тогава моля уверете се, че радиатора не е в пряк контакт с шасито (металния корпус, където планувате да ги монтирате). Запомнете да използвате подходящи дебели проводници, за да прехвърлите необходимия ток, според токозахранващото устройство, което изграждате.

СПИСЪК НА ЕЛЕМЕНТИТЕ за РЕГУЛИРАНО ТОКОЗАХРАНВАНЕ (PSR28A68) 6/8 А:

2 x 15 Волта (30 Волта общо) 6+- Ампера

D1…D4 = Четири MR750 (MR7510) диода (MR750 = 6 Амперов диод) или 2 x 4 1N5401 (1N5408) диода.

F1 = 1 A /Предпазител/

F2 = 10 А /Предпазител/

R1 2k2 2,5 Watt

R2 240 ohm

R3,R4 0.1 ohm 10 watt

R7 6k8

R8 10k

R9 47 0.5 watt

R10 8k2

C1,C7,C9 47nF

C11 22nF

C2 two times 4700uF/50v

C3,C5 10uF/50v

C4,C6 100nF

C8 330uF/50v

C10 1uF/16v

D5 1N4148, 1N4448, 1N4151

D6 1N4001

D10 1N5401

D11 LED

D7, D8, D9 1N4001

IC1 LM317

Два транзистора 2N3055

P1 5k

P2 47 Ohm или 220 Ohm 1 watt * (уверете се, че можете да достигнете 0 Ампера, тъй като много всяко съпротивление ограничава тока)

P3 10k Тример-потенциометър

КАЛИБРИРАНЕ:
– Вземете цифровият мултимер или добър аналогов метър и го свържете към изхода на токозахранването.
– Завъртете P1 на максималната позиция (Максимално напрежение в изхода).
– Нагласете/настройте P3 докато стрелката на уреда покаже максимална стойност (краят на скалата).
– Ако желаете да калибрирате скалата, завъртете P1 на няколко различни напрежения (примерно на всеки волт) и потвърдете всеки път с вашия калибриран волт-метър. Отбележете си чрез знак (маркировка) върху скалата на волт-метъра, за да калибрирате метъра.
– Вие би трябвало да виждате еднакво отместени напреженовите маркировки върху вашата домашна скала, в случай че метъра Ви е линеен тип.

По-малко от необходимото изходно напрежение?
В работен режим, ИС LM317 развива номинално ref напрежение със стойност 1.25V, VREF, между изхода и извода за настройка.
Референтното напрежение се прилага върху програмен резистор R1 и, тъй като токът е постоянен, постоянен ток I1 протича тогава през изходния задаващ резистор R2, осигурявайки изходно напрежение от

Тъйкато токът протичащ през извода за настройка 100uA представя тип грешка, интегралната схема LM317 е проектирана да намали тока на настройка IADJ и също така изключително стабилен с линейна и промяна на товара.

За да постигне това, всички работни токове на покой се връщат към изхода изпълнявайки изискването за минимален товарен ток. Ако е наличен недостатъчен товар в изхода, изходното напрежение ще се повиши.

По-малък изходен ток от необходимия?
Е, без големи промени Вие бихте могли да:
– само 1 бр. 2N3055, ще Ви осигури 4..5A.
– грец схемата (съставена от D1…D4) се нуждае само от 4 x 1N5401 (необходим е всеки +/- 3А амперов диод, така че да имаме известен толеранс, когато е налично късо съединение)
– достатъчен е 1 бр. кондензатор 4700uF (C2)
– Вторият предпазител със стопяема вложка F2 = 6A
– D5, D10 = 1N4001

Токозахранването отвътре

Радиатор
Запомнете да изолирате транзисторите от шасито/радиатора! Използвайте радиатор с подходящ размер площ; изолирайте и пространството между транзистора и радиатора чрез топлопроводим материал-примерно тънка слюда; високо адхезивна термо паста.

Завършеното токозахранващо устройство:
Забележка: Вие можете да добавите 3-ти транзистор 2N3055 и да използвате резистор R9=27 Ома, за да направите 10/12 Амперово токозахранване по гореупоменатия дизайн.