12V Автомобилен ключ на запалването

Автор:  Dave Johnson

Източник:  discovercircuits.com

Превел:  Т.Б.

 

Посетител на уебстраницата Discover Circuits, се нуждае от начин да пренасочи +12V напрежение в автомобила си към произволен външен товар, докато двигателя работи. Повечето автомобили имат т.нар. цокъл „запалка“, които са в действие или през цялото време или само докато двигателя работи.

Посетителят на тази уебстраница е желал да включи дадено устройство, което да работи през цялото време, догато двигателя работи. Показаната отдолу схема извършва тази функция. Тя се оповава на факта, че напрежението върху акумулатора се увеличава от около 12.5V в режим на готовност до 14V, когато двигателя работи. Когато напрежението е над 13.5V, схемата включва P-канален MOSFET транзистор. Схемата използва общ двоен напреженов компаратор LM393 и 10V-тов 5% ценеров диод, като обратна връка по напрежение.