AC Светещи ленти със Бели светодиоди LED

Автор:  David  A. Johnson

Източник:  discovercircuits.com

Превел: Т.Б.

 

Преди известно време момче на име Ken Schulz, ми бе изпратил проста схема, чрез която той е свързал нишка от 30 Светодиода LED, за да направи добра подсветка за стар часовник, захранващ се от 120V AC. Той свързал нишките в две последователни секции от по 15 Светодиода LED всяка, но ги свързал в противоположна посока.
След което той използвал само един единствен кондензатор, за да ограничи променливият  AC ток през нишките. Погледнах схемата и реших, че тя наистина изглежда доста правдоподобна. Единствената промяна, която реших да направя, бе да добавя метало-окисен резистор последователно на кондензатора, за да действа като предпазител и да ограницава пиковата стойност на тока, също трябва да съществува напреженова дъга върху AC линията.

С двете нишки от по 15 светодиода, токът в първият момент се напомпва в едната нишка, след което при смяната на поляритета, той протича през другата нишка. Тъй като кондензатора действа като източник на постоянен ток, вие бихте могли да използвате  различен брой нишки. Стойността на кондензатора, поддържа стойността на тока ограничена до около 20mA за светодиодите. В Европа и Австралия, където мрежовото напрежение е с честота 50Hz, Вие може да забележите/видите значителното стробиране на светодиодите LEDs, ако съществува значително разделяне между двете нишки с различен поляритет.
Soktha от Франция (soktha@free.fr) ми изпрати неговия вариант на тази схема, използвайки две нишки от 14, за общо 28 бели светодиода LEDs. Той монтирал светодиодите LEDs върху дървена летва. Когато устройството бъде захранено с 240V AC, то осигурява добра бяла светлина.

КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИЗОБРАЖЕНИЕТО, ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ СХЕМАТА В   *PDF  ФОРМАТ