Запис на Реч

Източник:  electronics-lab.com

Превел:  Т.Б.

 

Двата Бутона = S1: СТАРТ/ПАУЗА. S2: СТОП/НУЛИРАНЕ.

Ако желаете да възпроизводете съобщение, преместете S3 на позиция PLAY. След това натиснете бутона S1, за да започнете да възпроизвеждате и отново, за да дадете пауза.

В случай, че желаете да изтриете своето съобщение натиснете два пъти бутона S2.

Ако желаете да запишете съобщение преместете S3 на позиция REC. След това натиснете S1, за да дадете СТАРТ и S2, за да дадете СТОП.

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМЕТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

R1 = 1k
R2 = 470k
R3 = 10k
R4 = 5k1
R5 = 4k7
R6,7 = 100k
R8,9 = 1M
R10 = 10R
C1-10 = 100nF/63V
C11 = 47nF/63V
E1,4 = 220uF/16V
E2 = 4u7F/16V
E3 = 22uF/16V
IC1 = ISD2560 + цокъл
IC2 =LM78L05
IC3 = LM386 + цокъл
MIC = Кондензаторен микрофон
S1,2 = Бутони без Задържане (S1 = СТАРТ и ПАУЗА. S2 = СТОП и НУЛИРАНЕ)
S3 = КЛЮЧ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМИТЕ
Hψjttaler = 8R високоговорител