1kHz Синусоидален Генератор

Променлив изход, нисък импеданс до 1V RMS

Списък на необходимите елементи:

R1____________5K6 1/4W Резистор
R2____________1K8 1/4W Резистор
R3,R4________15K 1/4W Резистор
R5__________500R 1/2W Тример Потенциометър
R6__________330R 1/4W Резистор
R7__________470R Линеен Потенциометър
C1,C2________10nF 63V Кондензатор Полиестер

C3__________100΅F 25V Електролитен Кондензатор

C4__________470nF 63V Кондензатор Полиестер

Q1,Q2_______BC238 25V 100mA NPN Транзистори

LP1___________12V 40mA Lamp (Виж Бележките)

J1__________ Моно букса за кутия

SW1__________SPST Плозгащ се Ключ

B1_____________9V Токозахранващ източник (батерия)

Женска букса (гнездо) за 9V батерия