Уеб-базирано физическо изчисление с Raspberry Pi

Оригинално заглавие: Web-Based Physical Computing With Raspberry Pi

Автор: Bashkim Isai

Превод: Т.Б.

Бихте искали да разберете как да създадете прототип на поръчкова електроника за Raspberry Pi и Arduino? В края на този урок, Вие трябва да можете да проектирате и изградите елементарни електронни схеми и да осъществите взаимодействието им с локална уебстраница. Не е необходимо да имате познания по електроника, само основни познания по уеб базиран JavaScript или Node.JS.

Източник…