Как да си създадем токозахранващ източник от мрежови захранващ адаптер

Оригинално заглавие: How to Create a Power Supply out of a Wall Wart

Автор: John Baichtal

Превод: Т.Б.

Мрежовите захранващи адаптери са трансформатори, които преобразуват AC в DC мощност. Понякога те притежават собствени накрайници и са проектирани, да извеждат много специфични напрежения. Неизбежно, техният брой се натрупва, когато имаме много устройства които не използваме. Няма смисъл да изхвърляме тези мрежови адаптери, нали? Все пак те отново могат да влезнат в употреба. Този начин на мислене дава като резултат кутии и чанти със стари токозахранвания размотаващи се наоколо.

Приятелят на MAKE Chris Connors ни показва, как да модифицираме мрежови адаптер, за да го снабдим с щипки тип „крокодилчета“, които Ви позволяват да захранвате проекти върху учебните платки Breadboard директно от мрежовия адаптер.