Управление на Бял Светодиод 1.5V

Оригинално заглавие: 1v5 WHITE LED DRIVER

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Тази схема ще управлява супер-ярък бял светодиод от батерия 1.5V .

Индуктивността с 60 намотки, е навита върху малка феритна сърцевина с диаметър 2.6мм и с дължина 6мм, с проводник 0.25мм.
Основната разлика тази схема и другите две по-горе, е употребата на единична намотка, както и обратната връзка (ОВ), за създаването на трептения идващи от кондензатора 1n, управляващ усилвател (с висок входен сигнал), изграден от два транзистора.

Обратната връзка е всъщност положителна обратна връзка посредством кондензатора от 1n, като тя отпушва двата транзистора все повече и повече, докато накрая те са напълно отпушени – и вече не преминава никакъв обратен сигнал през кондензатора 1n.

на този етап, те започват да се запушват и сигнала през кондензатора 1n ги запушва, все повече и повече – докато те не са напълно запушени.

Резисторът 33k включва транизистора BC557, да започне цикъла наново.

Ако вие по някаква причина неразполагате с феритна сърцевина, индуктивността може да бъде направена от машинен болт дълъг 10мм и с диаметър около 3-4мм. Намоки 150 бр. от проводник 0.25мм . Или можете да използвате месингова втулка за същите РЕЗУЛТАТИ на яркостта:

Slug: 21mA
Месингова втулка: 18mA
Машинен болт: 14mA