GSM сигнализация за дома

Оригинално заглавие: Охранные устройства и средства безопасности

Източник: cxem.net

Автора приема поръчки за изработки на устройството(RU)

Е-mail автора: gsm-signalizacia[dog]mail.ru и gsm-signalizacia[dog]yandex.ru
ICQ: 395292062

! За самият фърмуеър се свържете с автора! Автора ще отговори на всички възникнали въпроси. Не забравяйте да посочите името на устройството, още по-добре би било да предоставите хипервръзка към устройството и моля включете вашия валиден адрес на електронна поща.

Превод от руски: Т. Б.
–––––––––––––––––––

Даденото устройство за GSM сигнализация е предназначено за своевременно уведомяване при извършване взломно влизане в дома/ квартирата. Устройството е снабдено с функция за позвъняване на мобилен телефон на хазяина. Системата за сигнализация разполага с четири охраняеми зони.

Когато една от тях бъде „отворена“, устройството преминава в режим на аларма.Преди да включите алармената система, трябва да отворите входната врата и да включите малък превключвател, който ще бъде разположен на тайно място, като след това ваше действие ще започне да премига светодиод като това означава, че устройството ви изчаква да напуснете апартамента и да затворите всички врати.

След като сте затворили всички врати, светодиода ще започне да свети постоянно. Ако светодиода не свети, това означава, че не са затворени всички врати, ще те трябва да се върнете обратно в апартамента, да затворите всички врати, да проверите датчиците и след това да затворите вратата след себе си. Ако след това индикатора започне да свети постоянно, то това означава, че устройството успешно е преминало в режим на „охрана“.

Когато отворите входната врата, устройството ще започне да набира мобилният телефон на хазяина на квартирата, а сирената ще се задейства след 8 секунди. Забавянето от 8 секунди е направено с цел да може хазяина след отварянето на вратата, успешно да деактивира алармената система и да не пречи на своите съседи със сирената. Ако в продължение на 8 секунди устройството не бъде изключено, то ще се задейства сирената. Като изключите алармата, сирената също ще се изключи.

Ако бъдат отворени и други врати, например на терасата, то устройството моментално ще включи сирената и ще започне да набира мобилния телефон на хазяина. Сирената в режим на „аларма-тревога“ ще бъде включена в продължение на 40 секунди. След 40 сек. сирената се изключва, а светодиода започва да премигва, което означава, че цялостта на кабелите е била нарушена. След като изключите алармената система, светодиода ще изгасне.

В устройството е използван микроконтролера Atmega16, който е достатъчно евтин и достъпен, и най-важното надежден! Устройството се захранва от мрежови адаптер на 12V. Токът консумиран от микроконтролера е незначителен. Като мобилен телефон аз използвах един стар, но поддържан телефон Simens A55. Но аларменото устройство може да използва всеки мобилен телефон, който притежава функцията „бързо набиране“. Контакта 2 на релето
трябва да бъде запоен към бутона за бързо набиране на телефона. Ключа S5 трябва да бъде разположен на тайно място. Той е предназначен за включване/ изключване на алармената система. На схемата отделните зони за покани чрез ключовете S1-S4. Зона S1 е предназначена за врати. На вратата трябва да се монтира ключ-магнит. А на останалите зони/ ключове може да свържете други врати или датчици.

При необходимост може да промените всички времена на закъснения, на охраняваните зони, а така също и други параметри на устройството. Измененията ще се изразяват в различен код за микроконтролера.

Прикачени файлове: plata_dom.lay