GSM сигнализация за автомобила на основата на Atmega16

Оригинално заглавие: GSM сигнализация для автомобиля на Atmega16

Източник: cxem.net

Автора приема поръчки за изработки на устройството(RU)

Е-mail автора: gsm-signalizacia[dog]mail.ru и gsm-signalizacia[dog]yandex.ru
ICQ: 395292062

! За самият фърмуеър се свържете с автора! Автора ще отговори на всички възникнали въпроси. Не забравяйте да посочите името на устройството, още по-добре би било да предоставите хипервръзка към устройството и моля включете вашия валиден адрес на електронна поща.

Превод от руски: Т. Б.
–––––––––––––––––––

Устройството е предназначено за своевременно уведомяване на собственика на автомобила за извършван взлом. Алармената система контролира вратите, прозорците, предният капак и багажника.

Сигнализацията сработва при свързването на кой да е от входовете към маса. Даденото устройство притежава четири входа за охрана. Единият вход за вратата от страната на водача, втория за другата врата, третия за предния капак и четвъртия за багажника.

След вкючването на устройството водача разполага с 25 секунди, за да напусне превозното средство и да затвори всички врати. В продължение на тези 25 секунди светодиода ще бъде изгаснал. Ако водача не успее да излезе за това време, или пък някоя от вратите е останала отворена, то светодиода ще остане изгаснал, до момента в който всички врати и капаци не бъдат затворени. След като всичко е затворено, на половин секунда ще се включва сирената и фаровете, а светодиода ще започне да премигва, което „говори“, че системата за сигнализация е преминала в режим на охрана.Ако в режим на охрана се отворят вратите на пътниците, предният капак или багажника, устройството моментално ще премине в режим „тревога“. Моментално ще бъде блокирано запалването и ще се включи сирената. След което устройството ще започне да набира мобилния телефон на собственика на моторното превозно средство. В режим на „тревога“ светодиода ще изгасне.

Ако бъде отворена вратата на водача, то след 8 секунди ще се включи сирената, ще се блокира запалването, и ще се набере два пъти мобилния телефон на собственика. Само при отварянето на вратата се включват фаровете на къси (или дълги) светлини, при желание от ваша страна, бихте могли да направите така, че да се включат мигачите. След изключването на системата за сигнализация, блокировката на запалването се изключва.

Ако врата или капак, бъдат отворени и сирената се включи, то последвалото евентуално затваряне на вратата или капака не влияе на състоянието на устройството, затова сирената ще продължи звучи, а устройството ще позвъни на мобилния телефон на собственика.

След 40 секунди сирената и фаровете ще се изключат, и устройството ще провери отново всички зони/ ключове, ако всички врати и капаци са затворени, то системата за сигнализация ще се опита да премине в режим на „охрана“. Ако някоя от зоните е нарушена и при тази втора проверка, то устройството ще премине в режим „тревога“, но след изключването на сирената и фаровете, устройството повече няма да премине в режим на охрана, а светодиода ще остане засветнат, което „говори“, че зоните/ ключовете са нарушени цели два пъти.

За работата на системата за сигнализация е необходимо да се използва мобилен телефон притежаващ функцията „бързо набиране“, която в по-ранен момент е била настроена за работа с определен GSM номер. За позвъняването на номера се използва клавиша за бързо набиране. 90% от използваните мобилни телефони разполагат с тази функция по подразбиране, необходимо е само да я << активирате >>, т.е. да запишете в паметта на телефона опреден номер за набиране. Като мобилен телефон за тази цел, аз използвах старият, поддържан телефон Siemens A55. Но разбира се може да използвате всеки мобилен телефон, който притежава функцията за бързо набиране. Контакт 3 на релето трябва да бъде запоен към бутона за бързо набиране на телефона. Мобилният телефон ще се зарежда с помощта на автомобилен адаптер.

Набирането ще се осъществи както следва:

След сработването на датчиците устройството „натиска“ бутона за бързо набиране. Телефона ще продължи да избира телефонният номер, докато собственика не натисне бутона „за отговор“ на мобилния си телефон.

В устройството е използван микроконтролер на фирмата ATMEL, той е достатъчно евтин и лесно достъпен. Може да използвате всяко реле за 12V. Включването и изключването на устройството се осъществява чрез ключ, който трябва да бъде разположен на тайно място, например под таблото-на волана. Устройството се включва към бордовата система захранваща автомобила. Бутонът се свързва към захранващата верига, и трябва да се разположи на тайно място!

При необходимост може да промените времето на задръжка/ закъснение, а така също и параметрите на самото устройство, като промените кода на програмата за микроконтролера. Също така бихте могли да промените броят на охраняемите зони и техните параметри.

Прикачен файл: plata.lay