Индикатор на Телефонна Линия

Източник: smartkit

Токът в Т1 протичащ през светодиода е около 10mΑ. Ценеровият диод служи, за да предотврати гейтовото напрежение да превиши10V и С1 работи като филтър за нежеланите импулси. Ако схемата ви неработи както трябва, то вие може да смените R1 с друг, но със стойност неповече от 220ΚΩ.

Схемата работи с 9V батерия,можете да поставите всичко в пластмасова кутия.

Внимание: 50V от телефонната линия могат да са опасни при определени опстоятелства, така че внимавайте, когато я правите. 

Списък на елементите

R1= 100K
R2= 1M
C1=1μ/63V
T1=BF256B
D1..D4=1N4004

D5= 10V/1W
D6= Светодиод Червен

Източник на английски език:  Electronics-lab.com