Автоматично включване на фаровете

Източник: cxem.net

Автор: Dragon

Превод от руски: Т.Б.

Един ден един приятел ми се обади и ми предложи да направим устройство за автоматично включване на късите светлини. След което, аз отидох в интернет. Гледах, но не открих нищо подобно. Или дори и да намирах някаква схема, то винаги при нея фаровете се включваха едва в момента на стартиране на двигателя. И така реших сам да създам схема.

Направих следната схема:

Но след това се появи един недостатък – ако схемата не се изключи, и включите късите + дългите светлини, то това ще е края за фаровете, освен ако не са разделени (2 отделни крушки). Затова аз доработих малко схемата:

Предназначение на изводите:

«На лампочку зарядки или давления масла»(„На лампата за заряд или налягане на маслото“), тоест ние приемаме сигнала от датчика за налягане на маслото. Ако лампата свети – схемата неработи, когато тя изгасне схемата ще се активира след един интервал от време.
«Плюс при включении зажигания»(„Плюса на контакта за запалване“), никакъв коментар, мисля че всичко е ясно.
«Масса»(„Маса“), купето на автомобила или мотоциклета (-захранването)
«Плюс при включении габаритов»(„Плюса при включването на габаритите“), това заключение е необходимо за това, за да се блокира работата на дадената схема, когато се включат светлините.

И така да започнем. Необходимо е да се изготви платка. Проверяваме монтажа, ако всичко е нормално, то проверяваме ето така:

Маса – тя е минуса на захранването. Червеният проводник „на лампата за заряд или за налягането на маслото“ свързваме към маса. Зеленият проводник „плюса при включването на габаритите“ оставяме да виси във въздуха или – го свързваме също към маса. +12В се свързва към „плюса на контакта за запалването“. Релето трябва да остане безшумно.

1. Симулираме стартиране на двигателя. Червения проводник допираме до +12V. Релето трябва да сработи след няколко секунди.
2. Имитираме ситуацията – двигателя е заглъхнал, но запалването не е изключено. Връщаме обратно червения проводник на маса. Релето трябва да се отпусне след няколко секунди.
3. Имитираме включване на габаритите в нощен режим. Червения проводник – на +12V, релето е сработило. Допираме зеленият проводник към +12V. Релето трябва да се отпусне моментално.

Появи се още един недостатък и в преработената схема:
при включване на запалването, светлините се включват за 4-5 сек.. При автомобила – това е почти незабележимо, но при мотоциклетите акумулатора пада бързо.

Отново преработих схемата:

Размера на печатната платка се увеличи леко по размер.

>>> За повече информация разгледайте ФОРУМът на cxem.net

>>> Прикачени файлове:      4-136_DHO      4-136_Modernezirovanoe-DHO