Плавно превключване на дългите светлини

Източник: cxem.net

Автор: none

Превод от руски: Т.Б.

През нощта, при разминаването на два автомобила, превключването на дълги светлини на нашата машина до другата, в първия момент се възприема от водача като рязко намаляване на осветеността на пътя, което го кара да напряга своето зрение и го довежда до бърза умора. За насрещно движещите се водачи е също толкова трудно да се ориентират в обстановката при резкия спад на осветеността в предната част. В крайна сметка това намалява безопасността по време на движение.

Значителното намаляване на умората на водача по време на движение през нощта може да се реализира посредством плавното (в продължение на 3…4 сек.) превключване от дълги светлини на къси светлини. За тази цел промишлеността е пуснала на пазара отделен модул ПДБ-1, но той има големи габарити и маса, разсейва значителна мощност и не може да се използва при автомобили с халогенни лампи и при четири-фарова система на осветление(повече за това може да видите в следната статия „Без потери видимости“, – За рулем, 1983, № 10, с. 30).


Фиг.1

На фиг.1 е показана схема освободена от недостатъците на автомата за плавно включване на дългите светлини. Времедиаграмата на напрежението разясняваща работата на автомата е показана на фиг.2.


Фиг.2

Генератора сформиран с операционния усилвател DA1.1 изработва напрежение с триъгълна форма с честота 150…200Hz (графика 1 на фиг.2), което постъпва на неинвертиращия вход на ОУ DA1.2. Докато са включени дългите светлини (в долно положение на превключвателя SA2, показан на схемата), кондензатора С2 се разрежда през резистора R7, диод VD3 и през лампата с нажежаем жичка EL1 (на схемата е показана една лампа от общо две), а напрежението на изхода на ОУ DA1.2 е около 10,5V. Транзистора VT1 през това време е отпушен, а транзисторите VT2, VT3 са изключени , тъй като колектора и емитера на транзистора VT3 затварят контактите на превключвателя SA2.

След превключването на дългите светлини на къси, късите ще останат да светят през отпушените транзистори VT2 и VT3. Кондензатора С2 започва да се зарежда (графика 2 на фиг.2) чрез резисторите R7 и R9. На инвертиращия вход на ОУ DA1.2 се появява нарастващо напрежение , а на изхода – правоъгълни импулси с постоянна честота и с увеличаващ се коефициент на запълване (фиг.3). Съответстващият образ на превключващите се транзистори VT1–VT3 и действителната стойност на напрежението върху жичките на лампите, бавно намалява до нула.

При превключването на светлините от къси на дълги кондензатора C2 се разрежда бързо през звеното R7, VD3. Диода VD1, VD2 и резистора R6 служат за ограничаване на напрежението между входа на ОУ DA1.2; стабилитрон VD4 и резистора R10, R12 – за сигурно запушване на транзисторите. Донастройваемият резистор R9 позволява регулиране на времето за изгасване на дългите светлини в границите от 1 до 4…5 сек. Устройството може да се включва с превключвателя SA1.

Описаното устройство се свързва успоредно на ключа за превключване на светлините, както е показано на фиг.1. Сечението на свързващите проводници нетрябва да е по-малко от 1.5 мм3.

В устройството са използвани резистори ОМЛТ и СПЗ-16(R9), кондензатори КМ-5 и К50-6(С2). Транзистора ГТ806А можете да замените с друг от тази серия или на ГТ701А. Ако консумираният ток от дългите светлини не превишава 10А(при дву фарови автомобили с обикновени лампи), то вместо ГТ806А могат да се използват транзисторите П210А, ГТ810А. Вместо транзистора КТ816Б поставете КТ816В, КТ816Г или ГТ905, ГТ906 със всяко буквено означение; вместо КТ815Б- КТ815В, КТ815Г, КТ817Б, КТ817В. КТ817Г, КТ801Б. Стабилитрона КС119А можете да замените с три последователно свързани диоди КД102А или Д220, Д223, КД522А. Замяната на интегралната схема К157УД2 е нежелано, тъй като тя е способна да работи в широк диапазон на захранващото напрежение.

Всички елементи, и изключение на превключвателя SA1, са поместени на платка та от текстолит с размери 110х65х2 мм. Монтажът е изпълнен с помощта на месингови втулки, развалцовани в отворите на платката. Транзисторите VT2, VT3 са закрепени на радиатор с повърхностна площ не по-малка от 40см. Сглобеното устройство се монтира под панела с измервателните прибори под волана.

Веднага след превключването на светлините яркостта на дългите светлини намалява плавно.

Устройството може да се приложи и за превозни средства с бордово напрежение от 24V. За тази цел е необходимо последователно на резистора R11, да се включи резистор ОМЛТ-2 със съпротивление от 120 Ома- Заменете стабилитрона КС119А със стабилитрона Д814Г и използвайте кондензатор С2 на напрежение 50V. Устройството е изпитано на автомобил ГАЗ-24 и е демонстрирало добри резултати.