Система за впръскване на гориво KE-Jetronic

Източник: cxem.net

Автор: none

Превод от руски: Т.Б.

Системата включва в своята структура електрическа горивна помпа, резервоар за гориво, горивен филтър, регулатор на налягането на горивото в системата, дозатор-разпределител на горивото, електро-хидравлически регулатор управляващ налягането, инжектор и стартова дюза, датчик на Хол, изключвател на положение на дроселовата клапа, клапан за допълнително подаване на въздух, термодатчик на охлаждащата течност, термореле, потенциометър на диска за налягането, електронен блок за управление.

Системата за впръскване на гориво работи по следния начин. Електрическата помпа осигурява подаването на гориво от резервоара към дозаторно-разпределителната система на впръскване посредством диск и горивен филтър. В дозатора-разпределител, горивото постъпва в горната камера на диференциалния клапан под налягане, с големина, в зависимост от положението на клапана на разпределителя, се регулира налягането на горивото.

Количеството гориво необходимо за изготвянето на горивната смес и подаващо се към клапаните, се регулира посредством диафрагмата на диференциалния клапан, която се притиска под въздействие на налягането.

Налягането на горивото в системата се определя от съответния регулатор, който задава обхвата на изменение на налягането в системата и регулира диференциалното налягане.

Регулатора управляващ налягането представлява електроклапан, който се управлява, от своя страна от електронния блок за управление. Регулатора включва в своята структура биметална пластина, от положението на която зависи подаването на гориво към регулатора. При увеличени обороти на двигателя, подаването на гориво към регулатора се ограничава, а при намалявяне на оборотите, се увеличава. Чрез сигналите от датчиците електронния блок „изчислява“ режима на работа на двигателя и пристъпва към управление на клапаните на регулаторите, управляващи налягането.

Клапанът за допълнително подаване на въздух се управлява от електронния блок за управление и работи при студен старт и при подгряването на двигателя.

В стартовия режим, в зависимост от температурата на охладителната течност, стартовата дюза впръсква гориво по време на стартовия цикъл и осигурява обогатяването на горивната смес за надеждното стартиране на двигателя.

За осигуряване на по-добро разпределение на горивото, в системата за управление може да се включи датчик за съдържанието на кислород в изходните газове (т.нар. ламбда сензор).

На Фиг.1 е представена структурната схема на системата за управление на впръскването на гориво.

Където:

1. Резервоар за гориво
2. Горивна помпа
3. Резервоар за гориво(…)
4. Горивен филтър
5. Регулатор за налягането на горивото
6. Инжектор
7. Стартова дюза
8. Дозатор-разпределител на гориво
9. Ламбда сонда
10. Датчик за температурата на двигателя
11. Термо реле
12. Разпределител на запалването
13. Клапан за допълнителен въздух
14. Датчик за положението на дросела за газта
15. Разсходомер за въздух
16. Двигател
17. Управляващо реле
18. Електронен управляващ блок
19. Стартерен ключ
20. Акумулаторна батерия