Интеркомуникация (Интерком)

Източник: Неизвестен

Това е страхотна схема за интерком, която може да бъде използвана по много начини. Тя използва 22V, за да работи и може би ще работи на по-ниски напрежения (бихте могли да опитате). За вход/изход от всяка страна се използват високоговорител (20-45 Ома).

Разположение на елементите

Печатна платка

Списък на елементите

R1: 2,2 M C6: 200uF/40V
R2: 10 Ohm IC1: PA234
R3,R6: 100K LS1,2: 20-45 Ohm
R4: 22K T1: 2N3391 (BC383)
R5: 1M P1: 5K
C1: 0,2uF S1: SW-DPDT *
C2: 0,02uF
C3: 0,001uF
C4: 0,05uF
C5: 100uF/40V

Погледнете тук как трябва да бъде ключа.Също така погледнете голямото теоретично изображение.

Източник на английски език:  Electronics-lab.com