Компанията Microchip представи нова ИС за наблюдение на консумираната мощност

Източник 1: www.microchip.com

Източник 2: cxem.net

Компанията Microchip Technology Inc. представи новата ИС MCP39F501 за наблюдение на консумираната мощност. Даденото устройство се явява ИС с висока степен на интеграция за наблюдение на мощността, напрежението при променлив ток на еднофазни токозахранващи източници в режим на реално време. В структурата на ИС влизат 24-битов делта-сигма АЦП, 16-битов изчислителен процесор, EEPROM-памет и удобен двупроводен интерфейс. Вграденият източник на опорно напрежение с малък дрейф в допълнение към коефициента SINAD(отношението на сигнала към шума и изкривяванията) с големина 94,5 dB на всеки измерен канал Ви позволява да разполагате с точно дефиниран коефициент на грешка 0,1 % за целия динамичен диапазон 4000:1.

ИС MCP39F501 за наблюдение на мощността позволява на проектантите да добавят в своите приложения наблюдение на захранващия източник с минимални програмно-апаратни изменения. С изчислената стойност на грешка 0,1 % валидна за целия динамичен диапазон и с идеалното измерване на малки товари превъзхожда вече съществуващите решения. С цел да се подобрят схемите за управление на мощността при приложения с голяма мощност, като например информационни центрове, както и при системи за осветление и отопление, за индустриално и домашно оборудване, разработчиците на силови електроуреди изискват специализирани решения за наблюдение на консумираната мощност.

Устройството MCP39F501 гарантира висока производителност, ефективност по себестойност при разработката на комерсиални(например, токозахранващи източници за сървъри и мрежови устройства, блокове за разпределение на електроенергия, системи за осветление), битови(например, умни устройства и връзки) и промишлени изделия(например, ватметри, и индустриално оборудване). В допълнение на всичко по горе, работния температурен обхват е от -40°C до +125°C, което позволява да използвате ИС MCP39F501 в сурови условия, като например в промишлените ел. уреди.

>>> Datasheet