Предавател 27MHz – без кристал

Оригинално заглавие: 27MHz TRANSMITTER WITHOUT A CRYSTAL

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Това е схемата на 27MHz-ят предавател БЕЗ кристал. Когато в схемата няма кристал, се казва, че осцилаторът е „зависим

от приложеното напрежение“, или с други думи той е „управляван“ от напрежението, и когато нивото на напрежението

падне – се променя честотата.

Ако честотата варира в прекалено големи граници, то приемника няма да „получи“ сигнала. Поради тази причина,

изобразената проста схема НЕ СЕ препоръчва. Ние просто сме я включили, като „най-общ пример“, за да покажем как се

създава честотата от 27MHz. Тя създава тон, който бива „възприет“ от приемника.

Вижте пълното описание на схемата, чрез линка.

www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-1.html