Предавател 303MHz

Оригинално заглавие: 303MHz TRANSMITTER

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Схемата на предавателя е изградена от два градивни блока – генератор на честотата 303MHz и кристално управляем генератор за 32kHz, за да се създаде тона – който да не заблуди приемника с грешно-превключване.

Генераторът на честотата 303MHz се състои от автогенерираща схема, изградеда от бобина върху печатната платка и от кондензатор 9р (пико).