Приемник 27MHz – 2

Оригинално заглавие: 27MHz RECEIVER-2

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Тази схема съотвества на предходната „Приемник 27MHz със осцилатор – „квадратна вълна“
Честотата на приемника е фиксирана. Предавателят е настроен така че да подхожда на приемника. Кондензатора 3-27p (променлив) е настроен за максимален входен сигнал (10pF променлив кондензатор, и в нашият слуай 5p6), като това са изключително важни настройки.

Основната връзка база-емитер, на първият транзистор BC547 се установява на 0.7v (тъй като, той е силно отпушен през резистора 10k) на базата на осцилатора Q1, като е фиксиран. Q1 е много леко отпушен (поради резистора в емитерната верига), като по този начин той е изключително чувствителен докато осцилира.

Всеки 27 MHz-ов сигнал около него ще възбуди осцилатора и всеки тон в сигнала ще бъде предаден към стъпалата за усилване. Бобината е с 13 намотки. Тя може да бъде заменена  чрез 11 навивки от проводник 0.25 мм, върху основа с диаметър 3мм, и дълга 7 мм. Въпреки, че оригиналният руски продукт работеше много добре, нашият прототип нямаше достатъчно добра чувствителност. Схемата бе особено трудна за настройка.

Забележка:
Когато изготвяте индуктивността от 27uH (микро-хенри) и проверявайки стойноста и’ чрез измервателен уред, ако уредът не отчита ниските стойности точно, поставете двете индуктивности последователно. Измерете първата индуктивност, да кажем 100uH. Двете индуктивности свързани последователно ще дадът 127uH, тъй като индуктивностите се комбинират по същият начин – както резисторите последователно! Резултата е сумиране на индивидуалните стойности.
Вижте пълното описание на схемата, чрез линка.

www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-1.html