Приемник 27MHz със осцилатор – квадратна вълна

Оригинално заглавие: 27MHz TRANSMITTER WITH SQUARE-WAVE OSCILLATOR

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Схемата се състои от два блока. Блок 1 е мултивибратор, като той определя състоянието, при което да се вкл./изкл. RF стъпалото (радио-честотно).
Блок 2 е RF-осцилатор. Обратната връзка, която поддържа работата на стъпалото се осигурява чрез кондензатора 27p.

Елементите, които „генерират“ честотата са бобината (изработена от 7 пълни намотки) и кондензатора 47p (променлив-въздушен). Тези два елемента са успоредно настроена схема.

Те също са наречени „РЕЗЕРВОАРА НА СХЕМАТА“, тъй като те съхраняват енергията като резервоар с вода, предоставяйки я след това на антената. Честотата на схемата се настройва посредством кондензатора (променлив-въздушен) 47p.

Вижте пълното описание на схемата, чрез линка.

www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-1.html