Активатор на Камера

Оригинално заглавие: CAMERA ACTIVATOR

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Схемата бе проектирана за клиент, който желаеше след опрделено време (закъснение) да се включва камера.

Изхода е във високо ниво около 2 секунди след като ключа е бил натиснат. Светодиодът се включва за около 0.25 секунди.

Схемата ще приеме или активно ВИСОК или НИСЪК входен сигнал и ключа може да остане натиснат, той няма да разстрои начина на работа на схемата.

Времето се опредаля чрез настройването на тримера със стойност 1M (мега-ом) и/или стойността на резистора 470k.