Музика-към-Цвят

Оригинално заглавие: MUSIC-TO-COLOUR

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Светодиода светва, когато схемата открие висока амплитуда на входящия сигнал.
Може да бъде свързана „Уолкмен“ или към мини радио слушалки.

Може да бъде свързан втори канал, за да се създаде стерео ефект. Схемата консумира по-малко ток докато схемата е изключена, когато няма постъпил аудио сигнал на входа.
Схема В засветва диода по ярко, когато е наличен аудио сигнал.

КОМЕНТАР КЪМ СНИМКАТА СЪС СХЕМАТА-

ОТГОРЕ: 3.5мм стерео-жак и окабеляване на буксата.

Светодиода светва, когато схемата открие висока амплитуда на входящия сигнал. Може да бъде свързана „Уолкмен“ или към мини радио слушалки.
Може да бъде свързан втори канал, за да се създаде стерео ефект. Схемата консумира по-малко ток докато схемата е изключена, когато няма постъпил аудио сигнал на входа. Схема В засветва диода по ярко, когато е наличен аудио сигнал.

КОМЕНТАР КЪМ СНИМКАТА СЪС СХЕМАТА-

ОТГОРЕ: 3.5мм стерео-жак и окабеляване на буксата.