Запис на разговор от телефонната линия

Оригинално заглавие: PHONE TAPE – 1

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Тази елементарна схема ще ви позволи да запишете на даден носител, разговор от телефонната линия.

Тя трябва да бъде разположена между телефонната букса на стената и телефона.

Най-лесният начин е да се намали едното разширение. Намотайте от 300 до 500 навивки върху пластмасова основа и поставете рид ключа вътре.

Започнете с 300 навивки и погледнете дали рид ключа се активира, продължете да добавяте навивки докато ключа се активира (включи).

Поместете кондензатор със стойност 100n (нано-фарада) към края на намотката за аудио сигнала.

Включете извода за Аудио сигнала към входа за „Микрофон“ на рекордера (или в този на компютъра). Поставете опцията за отдалечаване на рекордена в режим „отдалечен“, и натиснете копчето за „запис“. Касетният рекордер ще се включи когато се вдигне телефонната слушалка и ще запише разговора.