Бързият Картов Програматор

Този бърз картов програматор „Проста Мишка” може да бъде използван за четене и запис на по-голяма част от асинхронните – Смарт карти (Процесорни карти), включително новите „Hornet and +1“ DPSC в режим на  сихронизиране и препрограмиране.

Позволява избор чрез джъмпери в един от двата режима „Проста Мишка” или „Феникс” (Нулира нивата високо или ниско), както и избор на джъмпери за 3.57 и 6 MHz.

Оригиналното устройство „Проста мишка” се захранва от серийният порт на компютъра домакин  – в този дизайн тази „характеристика” не е осъществена, тъй като компютъра домакин може да осигурява 15 mA към програматора. Това не е достатъчно за по-старите модели Смарт-карти. Затова този дизайн използва 9V Алкална Батерия 6LR61.

За да направим този дизайн наистина евтин, сме премахнали ефектните светодиоди или скъпите конектори и ключове. Вие трябва да запоите 9 или 25 изводен сериен кабел директно към отговарящите им площадки върху печатната платка.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Има включен нов/друг шаблон на печатната платка. Той разполага с няколко резистора от по 100 ома към връзките със Смарт-картата, за да ограничим тока в случай, че има софтуерна повреда. Останалата част от шаблона на печатаната платка е малко по-лесна за осъществяване в домашни условия, тъй като разстоянието между пътечките е по-голямо.

Цялото това описание също така е полезно за новият  шаблон. Някои от промените в означенията на стойностите на елементите трябва да бъдат взети директно от Top1.gif.

Светодиодите трябва да бъдат маломощни.

>>> Свали файловете в ZIP формат <<<

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

>>> ДЖЪМПЕРИ

SIP1 за избор на тактова честота 3.57 или 6MHz

SIP 1

Окъсете изводи  1 + 2 -> 3.57 MHz

Окъсете изводи  2 + 3 -> 6 MHz

SIP2 за избор на типа на режима (Smartmouse или Phoenix)

SIP 2

Окъсете изводи  1 + 2 -> Smartmouse

Окъсете изводи  2 + 3 -> Phoenix

SIP3

SIP3 е джъмпер блок, койтое използван като „Ключ” за включване и изключване на батерията – или като конектор за външен постояннотоков захранващ източник.

Окъсете изводи  1+2 -> Изключване

Окъсете изводи  2+3 -> Включване

Без джъмпера можете да свържете външен постояннотоков захранващ източник по този начин:

Извод1  (Pin1)   -> GND

Извод2  (Pin2) -> 9 до 15 Vdc

Извод3  (Pin3) -> оставя се отворен

SIP4

SIP3 той не е всъщност джъмпер блок, всъщност представлява връзка към серийния порт на компютъра домакин.

SIP4 Извод 9 (Pin)  Подчинен сериен портов кабел

Извод Pin1 -> Pin 5

Извод  Pin2 -> Pin 2

Извод  Pin3 -> Pin 3

Извод  Pin4 -> Pin 1

Извод  Pin5 -> Pin 7

>>> Списък на елементите

Идентификатор           Коментар

BT1 9V Алкална батерия

C1 22pF RM 5 Керамичен

C2 22pF RM 5 Керамичен

C3 22pF RM 5 Керамичен

C4 22pF RM 5 Керамичен

C5 100nF RM 5 Многослоен Керамичен Кондензатор

C6 100nF RM 5 Многослоен Керамичен Кондензатор

C7 1uF RM 2.5 Танталов

C8 1uF RM 2.5 Танталов

C9 1uF RM 2.5 Танталов

C10 1uF RM 2.5 Танталов

C11 1u RM 2.5 Танталов

C12 100nF RM 5 Многослоен Керамичен Кондензатор

C13 100nF RM 5 Многослоен Керамичен Кондензатор

C14 47pF RM 5 Керамичен

C15 1uF RM 2.5 Танталов

D1 BAT41 или BAT48 Шотки!!

D2 1N4148

LD1 LED 3mm червен Маломощен

R1 1M RM 5 Bauform 02/04 1/10W

R2 2K2 RM 5 Bauform 02/04 1/10W

R3 1M RM 5 Bauform 02/04 1/10W

R4 2K2 RM 5 Bauform 02/04 1/10W

R5 2K2 RM 5 Bauform 02/04 1/10W

R6 2K2 RM 5 Bauform 02/04 1/10W

R7 10K RM 5 Bauform 02/04 1/10W

SC1 Смарт-Карт Адаптор с Амфенолов Ключ, който е отворен когато картата е поставена.

SIP1 Джъмперен блок 3Pin

SIP2 Джъмперен блок 3Pin

SIP3 Джъмперен блок 3Pin

SIP4 Джъмперен блок 5Pin

U1 74HC00

U2 MAX 232

U3 78L05

X1 3.57MHz HC18/U

X2 6MHz HC18/U

Всички резистори са 1/10W 4mm за повърхностен монтаж или 1/4 W за стандартен монтаж.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Изключително важно е за дизайна да използвате Шотки диод за D1.

С всеки друг тип диод определено няма да проработи!

Внимавайте за дясната полярност на танталовите кондензатори.

MAX232 включва така нареченият генератор на заряди, който създава положителните и отрицателните напрежения респективно към масата. Затова е възможно положителният полюс на кондензатора да бъде свързан към масата  – това не е грешка!

За монтирането на батерията и на серийният кабел пробийте по-големи отвори на съответните точки и използвайте кабелни ленти.

Приложените изображения в Tiff формат са с резолюция от 400 dpi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Шаблонът  Layout5 e разширен със следните елементи:

IC NE555

R 10K

R 120K

C 1uF Elko

Бутон  1 x UM

Този бутон, за преминаване в покой, трябва да бъде свързан към масата на платка, позиция на джъмпер блока PIN3 NE555 със масата на платката.

Greetz Keule-