Програматор Phoenix

Източник: неизвестен
www.electronics-lab.com

Този програматор Феникс е базиран на предишната версия пусната от Odin.

Дизайнът на Joos е прибавил по-добър токозахранващ източник и направил някои малки промени.

Ние предполагаме, че програматора Феникс няма да бъде вашият 1-ви проект за сглобяване, затова и непредоставяме детайлни инструкции.

Мащабът на схемата на печатната платка трябва да бъде намален с 12% от оригиналния, отпечатайте тестов вариант и се уверете, че имате правилното разстояние между изводите на интегралната схема.


>>> Свали във ZIP  <<<

СПИСЪК НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ПРОГРАМАТОРА ФЕНИКС

Разгледайте изображението Component.bmp

НОМ. NO СПЕЦ. RS ЕЛЕМЕНТ NO.

__________________________________________________________

1 Основна платка

2 Смарт-Карт Конектор 197-1197

3 9 пътен D конектор – цокъл 446-585

4 Монтажни винтове

5 Конектор за постояннотоков захранващ източник 486-662

6 Охлаждащ Радиатор – необходим само при продължителна употреба L=19mm W=13mm >

7 5V Регулатор 853-371

8 Монтажни винтове

9 ГРЕЦ схема 657-088

10 Резистор 20K ohm 163-763

11 Резистор 220 ohm 149-650

12 Резистор 220 ohm 149-650

13 Резистор 220 ohm 149-650

14 Резистор 2K2 ohm 149-739

15 Резистор 1M ohm 149-975

16 Не се използва

17 Кристал 3.579 MHz 226-1500

18 Кондензатор 1 uF 200-6167

19 Кондензатор 0.1 uF 115-988

20 Кондензатор 0.33 uF 116-032

21 Кондензатор 100 pF 128-168

22 Кондензатор 27 pF 128-763

23 Кондензатор 27 pF 128-763

24 Кондензатор 33 uF – необходим само при продължителна употреба 116-880

25 Зелен светодиод 590-345

26 LED red 590-339

27 IC 7407N 306-336

27b 14 изводен цокъл за Интегрална схема С 447-314

28 ИС MAX232ECPE 225-8510

28b 16 изводен цокъл за ИС 447-320

29 ИС 74HC04N 217-5550

29b 14 изводен цокъл за ИС 447-314

30 Втора платка, в горната част на Смарт-карт конектора.

Монтирайте всичко, освен втората платка, светодиодите и ИС-ми.

Монтирайте светодиодите върху втората платка, закрепете втората платка върху горната част на Смарт-карт конектора, след като преди това сте поставили внимателно крачетата на светодиодите през отворите на платката

Най-накрая се заземете, за да се отървете от всяко статично електричество по вас и монтирайте ИС-ми.