Учебна платка за Микроконтролера PIC16F84A

„Играй с PIC“
Учебна платка за Микроконтролера PIC16F84A
от  Vassilis Papanikolaou ( billy^@^ee.auth.gr )
без знака ^

www.electronics-lab.com

Това е нов дизайн на учебната платка базирана на популярния микроконтролер PIC16F84A. Тя представлява осем единични светодиода, 7-сегментен екран, LCD екран и пет бутона тип „без задържане”. Тя е идеалното решение за начинаещите за предприемане на неговите/нейните стъпки в програмирането в света на микроконтролерите. Разполагайки с главен елемент за вътрешно-схемно-програмиране, той (микроконтролера) може да бъде лесно препрограмиран без да бъде изваждан (изключван) всеки път, тъй като програматора поддържа тази функция.

Връзки

PIC16F84A Елемент
RA0 JP2 – S3 �JP4
RA1 JP2 – S4 �JP4
RA2 JP2 – S5 – JP4
RA3 JP2 – S6 – JP4
RA4 JP2 – JP4

PIC16F84A
Елемент

RB0
JP2 LED1 7 Seg (dp) S7 Debounce – Buzzer

RB1
JP2 LED2 7 Seg (a) LCD RS

RB2
JP2 LED3 7 Seg (b) LCD R/W

RB3
JP2 LED4 7 Seg (c) LCD E

RB4
JP2 LED5 7 Seg (d) LCD DB4

RB5
JP2 LED6 7 Seg (e) LCD DB5

RB6
JP2 LED7 7 Seg (f) LCD DB6

RB7
JP2 LED8 7 Seg (g) LCD DB7

Описание на елементите
– S1 Включва и изключва платката. Когато е включена, светва светодиодният индикатор LED9.
– S2  Нулира микроконтролера.
– S9 превключва осемте индивидуални светодиода и вкл./изкл. 7-сегментния екран.
– Бутони тип „без задържане” от S3 до S6 отговят на входовете от RA0 до RA3. Те биват включвани или изключвани чрез DIP ключа SW2.
–  DIP ключа SW1 разрешава или забранява следните опции:
1.       Свързва  извод RB0 (използван като изход) към светодиода LED1.
2.       Свързва извод RB0 (използван като вход за прекъсвания)  към ключа S7.
3.       Разрешава откачащата (изключващата) схема за ключа за прекъсванията S7.
4.       Свързва извод RB0 (използван като изход) към бъзера.
Този DIP ключ трябва да бъде или 1000 или 0100 или 0110 или 0001.
–  7 Сегментният екран е винаги свързан към индивидуални светодиоди. Неговите 7 сегмента отговарят на светодиоди от LED2 до LED8 (RB1 до RB7) и десетичната точка LED1 (RB0). Това съответствие позволява 7-Сегментният Екран да работи заедно с ключа за прекъсванията S7, който е свързан към извод RB0.
–  JP4 е 6-винтов външен конектор за изводи RA0-RA4. Когато се използва, отговарящите входни ключове от S3 до S6 трябва да бъдат изключени от ключа SW2. Последният винт представлява масата.
–  JP2 е 14 пинов тестови терминал. Към него могат да бъдат свързани по всяко време волтметър или анализатор на логика, за да се проследи информационният обмен в схемата. Последният извод е масата.
–  JP1 е  рейка (ICP header). Когато се осъществява вътре-схемно-програмиране, схемата трябва да бъде изключена (чрез ключ S1), както и LCD екрана (чрез ключа S8) и светодиодите (чрез S9).
–  JP3 е 14-изводен конектор за LCD модул. Контрастът може да бъде променян чрез тримера R21.
– Схемата може да бъде захранвана или от 9V батерия или от захранващ токоизточник с напрежение  от 6V-12V.
Тук са включени PDF вариант на схемата и на печатната платка (PCB). Схемата е монтирана успешно и работи, по начина по който се очаква.

Описание на елементите- S1 Включва и изключва платката. Когато е включена, светва светодиодният индикатор LED9.- S2  Нулира микроконтролера.- S9 превключва осемте индивидуални светодиода и вкл./изкл. 7-сегментния екран.- Бутони тип „без задържане” от S3 до S6 отговят на входовете от RA0 до RA3.

Те биват включвани или изключвани чрез DIP ключа SW2.-  DIP ключа SW1 разрешава или забранява следните опции:1.

Свързва  извод RB0 (използван като изход) към светодиода LED1.2.

Свързва извод RB0 (използван като вход за прекъсвания)  към ключа S7.3. Разрешава откачащата (изключващата) схема за ключа за прекъсванията S7.4.

Свързва извод RB0 (използван като изход) към бъзера.Този DIP ключ трябва да бъде или 1000 или 0100 или 0110 или 0001.-  7 Сегментният екран е винаги свързан към индивидуални светодиоди.

Неговите 7 сегмента отговарят на светодиоди от LED2 до LED8 (RB1 до RB7) и десетичната точка LED1 (RB0). Това съответствие позволява 7-Сегментният Екран да работи заедно с ключа за прекъсванията S7, който е свързан към извод RB0.-  JP4 е 6-винтов външен конектор за изводи RA0-RA4.

Когато се използва, отговарящите входни ключове от S3 до S6 трябва да бъдат изключени от ключа SW2. Последният винт представлява масата.-  JP2 е 14 пинов тестови терминал. Към него могат да бъдат свързани по всяко време волтметър или анализатор на логика, за да се проследи информационният обмен в схемата.

Последният извод е масата.-  JP1 е  рейка (ICP header).

Когато се осъществява вътре-схемно-програмиране, схемата трябва да бъде изключена (чрез ключ S1), както и LCD екрана (чрез ключа S8) и светодиодите (чрез S9).-  JP3 е 14-изводен конектор за LCD модул. Контрастът може да бъде променян чрез тримера R21.- Схемата може да бъде захранвана или от 9V батерия или от захранващ токоизточник с напрежение  от 6V-12V.

Тук са включени PDF вариант на схемата и на печатната платка (PCB). Схемата е монтирана успешно и работи, по начина по който се очаква.

Дясната снимка изобразява процедурата по вътрешно-схемно-програмиране с помощта на подходящ програматор (като например OziPic’er), който разполага със собствена рейка (ICP header). За да подходите правилно към работа с устройството, LCD модула трябва да бъде прекъснат (изваден) от цокъла му по време на програмирането.

Ако имате някакви бъдещи идеи, коментари или поправки, изпращайте ги на billy^@^ee.auth.gr

>>> Свали схемата, Печатната Платка, Маската /zip/