Необичаен часовник с AT89C2051

Автор: ivica.novakovic – [website]

Превод: Т.Б.

Защо часовникът е необичаен ?

Странното в този часовник е начинът, по който се изобразяват числата, които са реализирани посредством седем светодиода.

Светодиодите се намират вътре в тръбичката, един над друг и ако движим светодиодите достатъчно бързо наляво или надясно, ние имаме пространство, където да напишем числата, образите или каквото и да  друго.

Всичко това е възможно само ако включим определени светодиоди в строго определен времеви интервал.

Движението на светодиодите наляво-надясно се постига посредством стоманена плоча, така че трябва да напрегнем тръбичката в една посока (наляво или надясно) и да оставим тръбичката след това да вибрира от самосебе си.

Този „виртуален екран“  има резолюция 30*7 точки или пет символа (5/7 със една празна колона).

Инструкции


За да направите това устройство ще ви трябва:

– Част от метална плоскост (аз използвах алуминиева плоскост 150мм*20мм)

– В алуминиевата тръбичка се намират светодиодите (диаметъра и’ е  10mm *145mm), може да бъде от всеки

метал, но трябва да бъде лек и тънък.

– Стоманена пластина 65mm*15mm*0.35mm

На алуминиевата тръбичка трябва да разпробиете 7 отвора, в които ще поставите 7-те светодиода. Светодиодите са свързани с тънък меден проводник към печатната платка. Трябва да разполагате с повече търпение режейки пиезо около 4мм и запоявайки го или залепяйки го към стоманената плоскост.

Пиезо е най-удивителната част от устройството, тъй като се използва за превключване и ни помага да позиционираме светодиодите.

Пиезо е пиезо-електричен елемент и може да го откриете в часовниците, бъзерите…

СХЕМА

Настройка на времето

Настройването на времето не е сложен процес, с клавиша „Време и Час“ вие можете да променяте часа и с „Време“ и „Минути“ – минутите. Същата процедура може да се приложе при настройка на алармата. Настройването на времето и алармата е възмоно само и единствено, когато тръбичката вибрира с ваша помош. Когато тръбата е неподвижна, вие неможете да променяте нито часа, нито алармата.

Когато времето е еднакво с това на алрамата ще виждате един чист ефект със светодиодите.

СВАЛЕТЕ

Свалете програмата в  hex формат:

program SatAT89C2051

Свалете PCB/Schem шаблона:

sch, pcb – SatAT89C2051 – pcb във формат Protel 99 SE

SatAT89C2051.pdf – pcb във формат PDF