Източник на постоянен ток

Оригинално заглавие: POWER SUPPLIES – CONSTANT CURRENT

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Тази схема за постоянен ток, може да бъде настроена до всяка стойнсот от няколко мили-ампера до около 500mA – това е ограничението на транзистора BC337.

Схемата може да бъде наречена още с името „токо-ограничаваща“, и върши идеална работа в даден източник на напрежение, за да предотврати повредата на схемата, която тествате.

Приблизително 4v преминават през регулатора и 1.25v през „токо-ограничаващата“ секция, така че входното напрежение (захранващо) трябва да бъде 5.25v над изискваното изходно напрежение.

Да предположим, че желаете да заредите 4 Ni-Cad клетки батерии. Свързвате ги към изхода и настройвате потенциометъра със стойнност 500R, докато се получи необходимия ток за зареждане.

Зарядното сега ще зареди 1,2,3 или 4 клетка при един и същ ток. Но трябва да запомните да изключите зарядното устройство преди клетките батерии, да бъдат напълно заредени, тъй като схемата няма да „засече/открие/дедектира“ това и ще „презареди“ клетките.

3-изводният регулатор LM 317 ще се нуждае от охлаждащ регулатор.
Схемата е проектирана за регулатори от сериите LM, тъй като те имат напрежение различно от 1.25v между извода „Регулиране“ и „Изход“.

Регулаторите 7805 могат също да бъдат използвани, но тези загуби в BC337, ще бъдат 4 пъти по-големи,тъй като напрежението през тях ще бъде 5v.