Регулатор на DC напрежение – Регулируемо чрез употребата на 7805

Оригинално заглавие: POWER SUPPLIES – ADJUSTABLE using 7805

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Обхвата от регулатори 7805 са наречени „фиксирани регулатори“, но те могат да бъдат преобразувани в „регулируеми“, чрез „повдигане“ на изходното им напрежение.
Примерно за 5v регулатор, изходът може да бъе от порядъка на 5 до 30v.