Регулатор на DC напрежение – Регулируемо 9V до 12V

Оригинално заглавие: POWER SUPPLIES – ADJUSTABLE

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Регулаторите LM317 са регулируеми и създават на изхода си напрежение от 1.25 до около 35v . Регулатора LM317T ще осигури до 1.5amp (ампера).