GPS Съзвездие

Източник: en.Wikipedia

Превод: Т.Б.

Това е симулация на оригиналният дизайн на GPS сегмент, със 24 GPS Сателите (4 сателита на всеки 6 орбити), показваща броят на „видимите“ сателити от фиксирана точка (45ºN – Северно) върху земната повърхност (под видимост разбираме директна линия на зрението).

Параметрите използвани за симулиране на орбитите с: ексцентричност (e) 0.05, наклон (i) 55º и разделение между орбитите от  60º в Ректасцензия на възходящия възел. На всяка орбита, четирите сателита са равномерно разпределени (момента на преминаване през перихелия е еднакъв за всеки първи сателит в дадена орбита). Орбиталният период в примера е взет за 12 часа. Формата на Земята  е  взета за перфектна сфера с радиус от 6400 км.

Времето в анимацията се превърта около 2880 пъти по-бързо, в сравнение с реалното време (половин минута представя 24 часа), чисто погледнато от гледна точка навъртенето на земята. Симулацията е създадена посредством MATLAB и преобразувана в gif формат посредством Adobe ImageReady.