Инфраред Безжична Слушалка

Източник 1: extremecircuits.net

Източник 2: electronics-lab.com

Автор: Izhar Fareed

Превод: Т.Б.

Описание:

– Използвайки този нискобюджетен проект Вие можете да възпроизвеждате Аудио сигнал от Телевизора ТВ без да обезпокоите никого. Не се използват проводници между ТВ и Слушалката.

– Без употребата на каквито и да е било лещи се постига съвсем спокойно обхват от 6м. Обхавата може да бъде увеличен, чрез употребата на лещи и рефлектори с ИЧ сензори състоящи се от предавател и приемник.

– ИЧ предавател използва двустъпален транзисторен усилвател, за да управлява два ИЧ светодиода, свързани последователно.

– Използва се изходен аудио трансформатор, за да се свърже Аудио изхода от ТВ с ИЧ предавател.

– Транзисторите (BC547) & (BD140) усилват аудио сигнала, получен от ТВ през навивките с малък импеданс на аудио трансформатора (по-малкия размер или по-дебелия проводник) се използват за връзка от към страната на ТВ, докато високоимпедансните са свързани към ИЧ предавател.

– ИЧ предавател може да се захранва от 9V адаптор или 9V батерия. Светодиода в предавателната схема действа като индикатор за „Включено състояние“.

– ИЧ приемник използва тристъпален транзисторен усилвател. Първите два транзистора (BC549c) от усилвателя на аудио сигнал. Докато третият транзистор (BD139) се използва за управление на слушалката.

– Нагласете потенциометъра за максимална яснота. Насочете фототранзистора направо към ИЧ светодиоди на предавателяза максимален обхват. Може да се използва 9V батерия за приемника, за работа като портативно устройство.