Звуков нивомер (еквалайзер)

Източник 1: www.aaroncake.net

Източник 2: electronics-lab.com

Превод: Т.Б.

– Основно описание:

Този еквалайзер (звуков нивомер) е перфектният едночипов заместител на стандартните аналогови. Цялата схема е базирана на ИС LM3915 Аудио Нивомер. Тя е напълно монолитна, като се използват само няколко допълнителни външни елемента.

– Схема:

– Списък Елементи:

– Забележки:

1)  V+  може да бъде навсякъде в диапазона от 3V до 20V

2) Входа е проектиран за стандартно напрежение на Аудио линия (1V P-P) и има максимално входно напрежение от 1,3 V.

3) Извод 9 може да бъде прекъснат спрямо маса, за да пригодите схемата за работа с екран – тип точка вместо набор (ред) от светодиоди.