Цифрово Регулиране на Звука

Източник 1: www.aaroncake.net

Източник 2: www.electronics-lab.com

Превод: Т.Б.

– Основно описание:

При това цифрово регулиране на звука няма потенциометър, което означава, че той почти невнася шум в схемата.. Вместо това, нивото на звука се контролира чрез натискането на два бутона НАГОРЕ и НАДОЛУ.

– Схема:

Тази елементарна схема ще бъде страхотна добавка към всеки домашен аудио проект.

– Елементи:

– Забележка:

1) Интегралната схема е достъпна от Dallas Semiconductor

2) S1 увеличава нивото на звука, а S2 го намалява.

3) Входният сигнал нетрябва да пада под – 0,2V

4) Използването на захранване с двоен поляритет може да се окаже проблем. Вижте все пак ръководството на интегралната схема за повече информация.