150W MP3 Усилвател за Автомобил

Автор: Youssef Bouterfes

Превод: Т.Б.

– Блокова схема:

Тука е схемата на активен високоговорител. Интегралната схема на National Semiconductor LF353 ще раздели Аудио сигнала на три „отделни честотни ленти“. А пък интегралната схема на Sanyo LA47536 ще ги усили. В стерео режим, ние трябва да разполагаме с осем високоговорителя, които ще създадат изключително важното звуково налягане.

– Трилентов Активен Тон Колнтрол:

– Описание:

LF353 Двоен входен, широколентов JFET Операционни Усилватели с вътрешно регулирана обратна връзка (технологията BI-FET II).

Те изискват малък захранващ ток, като сега поддъжат широка честотна лента и висока честота на превключване. Освен това добре установеното високо напражение на JFET входа на устройствата осигурява на проектантите незабавна възможност за обновление на цялостното бързодействие на съществуващите дизайни LM1558 и LM358.

Тези усилватели могат да бъдат използвани в приложения като „високоскоростни интегратори“, бързи Цифрово-Аналогови Преобразуватели, прости и сл.схеми, както и в много други схеми изискващи ниско входно офсетно напрежение, нисък ток на работната точка, висок входен импеданс, висока скорост на превключване и широка честотна лента.

Устройството внася много малък шум и малка промяна на офсетното напрежение.

– Технически характеристики:

– Вътрешно Регулируемо Офсетно Напрежение:  10mV

– Нисък Входен ток на Работната точка:  50pA

– Ниско Входно Напрежение на Шума: 25nV

– Ниско ниво на Тока на Шума: 0,01 pA

– Широка Входна Честотна Лента: 4 MHz

– Висока Честота на превключване: 13V/μs

– Висок входен импеданс: 1012

– Мощен Усилвател:

Когато усилвателят е инсталиран отзад в куфара, на нас ни е нужен ключ за изклюване. Интегралната схема LA 47536 притежава функцията Stand by на Извод-4. Този извод изисква ниско напрежение, по-голямо от 2V при стартирането на усилвателя. Транзисторите Q1 и Q2 изпълняват функцията за спиране след определено разстояние. Когато водача на МПС задейства левият мигач, независимо дали светва левия сигнал показател или стоп светлината на спирачките, задните лампи задействат (отпушват) управляващия транзистор Q2, който пък от своя стран управлява Q1, който пък прилага напрежението около >2V  върху Извод-4.

– LA47536 Четири-канален 45W BTL Мощен Автомобилен Аудио Усилвател

Интегралната схема на мощният автомобилен, 45W  BTL аудио усилвател LA47536 е създадена за употреба в автомобилните аудио системи. Изходните стъпала имат следните характеристики:

-> Чиста комплементарна структура, която използва V-PNP транзистори върху високата страна и NPN транзистори върху ниската страна, за да предостави изключително мощно и превъзходно аудио възпроизвеждане.

-> Интегралната схема LA47536 включва почти всички функции за употребата в автомобилното аудио озвучаване, в това число ключ за режим Stand By, Ключ за режим Mute, и разбирасе схема за защита. Тя също така осигурява функция за самодиагностика (външна офсетна детекция) (Sanyo).

– Описание на функциите:

1) Функцията Stand By, Извод-4 :

Прагът на напрежение на Извод 4 е зададен на 2VBE. Когато напрежението е 2V или по-високо, усилвателят ще бъде включен, а когато прага на напрежение е 0,7V или по-нисък, усилвателят ще бъде изключен. Забележете че Извод-4 изисква работен ток от най малко 40μA.

2) Функцията Mute 7

Интегралната схема се извежда в режим Mute чрез свързването на Извод-22 към Маса. В този режим, изходният аудио сигнал е „заглушен“. Времевата константа, с която работи функцията Mute се задава от външна „времезадаваща“ RC-схема и тази времева константа повлиява върху повърхностния шум, който се проявява когато усилвателя се включи/изключи.

Времето за влючване/изключване е с препоръчителни стойности на RC-схемата (R=10k, C=3,3uF) са както следва:

Време за ВКЛ. заглушаване: 50 ms

Време за ИЗКЛ.заглушаване: 20 ms

3) Функция за Самодиагностика (Предотвратява Изгаряне на Високоговорител) :

По време на режим готовност, Интегралната схема LA47536 детектира, вътрешно, дали и кога възниква ненормално изходно ниво, и отвежда този сигнал от Извод-25. Това приложение може да предотврати от изгаряне високоговорителя и всички останали проблеми, тъй като разполагаме с микроконтролера открива (детектира) изходния сигнал на Извод-25, като контролира режим „Stand by“ или захранването. (Ненормалното изходно ниво на сигнала, може да е предизвикано например от входния ток на утечка на кондензатор.)  Сигналът на Извод-25 се изключва, като се свърже Извод-1 с Маса.

4) Стабилност на Тактовия генератор :

В някои случаи, паразитните тактови сигнали, могат да бъдат индуцирани от самата печатна платка. Тези колебания могат да бъдат премахнати, чрез добавянето на компонентите описани по-долу. Забележете че оптималната стойност за кондензатора, трябва да бъде проверена чрез тестване в реално асеблирана платка на крайния продукт. Свържете кондензатор и резистор (0.1μF and 2.2) последователно между всеки извод и земя.

5) Аудио качество (ниски честоти) :

Честотните характеристики в НЧ могат да бъдат подобрени, като направим капацитета на входните кондензатори – променлив.

6) Схеми за защита :

НЕ ЗАЗЕМЯВАЙТЕ със напревжение Stand By около 1,4V. Също така НЕ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ Интегралната схема в заземен режим с времевата константа осигурена за режима Stand By.

7) Повърхностен шум :

Въпреки че Интегралната схема LA47536 съдържа в себе си схема намаляваща шума, повърхностният шум може да бъде намален още повече като използваме също така функцията Mute. Активирайте тази функция по същото време, когато се прилага захранването. Тогава щом потенциала на захранването се стабилизира, изключете Mute функцията. Когато изключвате усилвателя, първо включете Mute функцията и едва тогава изключете захранването. Тези два метода са изключително ефективни и наистина намаляват шума.

– Схеми :