Интерком за врата

Автори: Andy Collinson и Laurier Gendron

Източник: zen22142.zen.co.uk

Превод: Т.Б.

Елементарен интерком направен от един транзистор и маломощен аудио усилвател LM386. Схемата използва 8Ω високоговорители, който също така се използват в случая и като микрофон.

– Описание :

За първи път, тази схема беше в Канадско/Английски дизайн и е проектирана от Mr Laurier Gendron от Бърнаби в Британска Колумбия, Канада и от мен. Моля посетете уебстраницата му Handy Dandy Little Circuits . Същата уебстраница е достъпна и на френски език като кликнете върху флага.

В тази схема на Интерком за врата, 8Ω високоговорител се използва двупосочно – като микрофон и говорител. Стъпалото реализирано с транзистора BC109C усилва в режим обща база, осигурявайки по този начин ниско импедансен вход, за да се съгласува с високоговорителя и доброто входно напрежение.

270k резистор осигурява проста постояннотокова работна точка и товарният резистор е 27k. Говорителят създава малко по стойност променливо постоянно напрежение, когато се използва като микрофон, обичайно около 100μV. Този променлив постояннотоков сигнал трябва да бъде отделен фиксираното напрежение на работната точка и това се реализира чрез кондензаторите 100μ и 0,47μ.

Интегралната схема LM386 се използва в неинвертиращ режим, за да усили входното напрежение и да управлява 8Ω високоговорител. Потенциометъра 10k служи за управление на нивото на звука, като общото усилване може да се нагласяно чрез 5k пот.

Усилването на интегралната схема LM386 може да бъде толкова високо като 200, това се изисква заради аудио сигнала с ниско ниво от високоговорителя. Двойния ключ изобразен в центъра на схемата, обръща местоположението на високоговорителите, т.е. единия работи като говорител, а другия като микрофон. Ръчното превключване на ключа (от вътрешната страна на апартамента), позволява дву-посочна комуникация.