Учебни Платки „Breadboard“ – начин на работа

Източник:  www.kpsec.freeuk.com

Превел: Т.Б.

–> УПОТРЕБА НА BREADBOARD

Този тип учебна платка се използва, за да се изготвят „временни схеми“ за тестване или изпробване на идея. Не се изисква запояване, затова е лесно да се променят връзките или да се заменят компонентите. Елементите няма да се повремят, затова те ще могат да се използват дълго след това и в други проекти.

Почти всички електронни проекти водят началото си от такъв тип учебна платка, за да се провери дали ел.схемата работи по начина, по който се очаква.

Снимката показва типичната учебна платка „breadboard“, която е подходяща за начинаещи, които изграждат елементарни схеми с една или две интегрални схеми. Разбира се на пазара са достъпни и по – големи размери на тази учебна платка, но все пак може да пожелаете за си вземете една такава като за начало.

–> Реализиране на физическите връзки (контакти)

Тези учебни платки, имат многобройни малки цокли (още наречети ‘дупки’) подредени върху 0.1″ мрежа. Изводите на повечето компоненти могат да бъдат натиснати директно в дупките. Интегралните схеми се поставят напречно на централния отвор (линията) с тяхната вдлъбнатина или точка наляво.

Проводниците (за мост) могат да бъдат изготвени от единичен меден проводник (0,6мм) с пластмасова изолация (стандартен размер).  Засядащите проводници несе препоръчват, тъй като това може да доведе впоследствие до повредата на учебната платка.

–>Изображението показва как се свързват дупките на учебната платка:

Горните и долните редове се свързват хоризонтално напречно, както е показано от червените и черните линии върху изображението. Захранването е свързано към тези редове, + е най-отгоре и 0V (нула волта) са най-долу.

Предлагам Ви да използвате най-горният ред най-долната двойка за 0V (нула волта), след това може да използвате ней-долния ред за захранване с отрицателен поляритет, когато се изисква двуполярно захранване (напр. +9V, 0V, -9V).

Останалите дупки са свързани вертикарно в блокове по 5, като физическа връзка несъществува напречно през центъра, както е показано от сините линии върху изображението. Забележете как са отделени блоковите връзки към всеки извод на Интегралната Схема.

–> Големи Учебни Платки Тип „Breadboards“

Върху големите учебни платки, може да съществува празно пространство в средата между горната и долната част на захранващите редове. Добра идея е да се реализира физицеска връзка напречно през празното пространство, преди още да сте започнали с изграждането на схемата, в противен случай вие може да забравите и част от схемата ви ще остане без захранване.

Повече информация по темата ще откриете тук и тук.