Arduino – Основният Код, който Ви е необходим, за да започнете.

Източник:    arduino.cc

Превел: Т.Б.

Този пример съдържа основният код, който Ви е необходим, за да започнете с компилирането:  метода setup() и метода loop() .

–> ХАРДУЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ:

  • Платка Arduino

–> СХЕМА:

За този пример е необходима само Вашата Arduino платка.

*** Изображението е проектирано използвайки Fritzing. За повече примери на схеми, вижте „Страницата с проекти Fritzing

–> КОД:

Функцията setup() се повиква в началото на всяка нова програма. Използваме я, за да инициализираме (заредим променливи) режими на изводи.

Setup() функцията ще се изпълни само веднъж, след всяко включване или рестартиране на платката Arduino.

След създаването на Setup() функцията, функцията loop() прави точно това, което подсказва името и’, като циклите се въртят последователно – позволявайки на Вашата програма да се променя и отговаря, докато се изпълнява.

Кодът в loop() секцията на Вашият код се използва за контрол над платката Arduino.

Кодът отдолу всъщност няма да прави нещо, но неговата структура е полезна за копирането и поставянето, за да Ви помогне да започнете с въшия първи код. Той също Ви показва как се пишат коментари във Вашият код.

Всеки ред, който започва с две наклонени черти (//) няма да бъде прочетен от компилатора, затова можете да пишете каквото си пожелаете след тях. Коментирайки по този начин кодът си, той ще бъде по-разбираем за Вас и за тези, които биха го прочели.

void setup() {
  // въведете вашият setup код тук, за да се изпълни веднъж:

}

void loop() {
  // поставете своят основен код тук, за да се изпълни с повторение: 

}