Arduino – Мигащ светодиод LED

Източник:  arduino.cc

Превел: Т.Б.

Този пример показва най-елементарното нещо, което можете да реализирате с Arduino. Можете да наблюдавате състоянието на изводите чрез мигащ светодиод.

–> ХАРДУЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Платка Arduino
 • Сведиод LED  //без значение цвета

–> СХЕМА:

За да сглобите схемата, прикрепете 220Ω резистиор към Извод-13. След това прикрепете по-дългото краче на светодиода (анода +) към резистора. Прикрепете по-късото краче на светодиода (катод -) към маса (GND). Тогава включете Вашата Arduino платка към компютърът Ви и стартирайте приложението за Arduino, въведете кода отдолу:

***Повечето Arduino платки по начало си имат прикрепен светодиод към Извод-13 върху самата платка. Ако възпроизведете този проект без никакъв допълнителен, прикрепен хардуер, Вие би трябвало да виждате този мигащ светодиод LED.

// Кликнете върху изображението, за да го увеличите.

изображението е създадено чрез употребата на Fritzing. За повече примери на схеми посетете Страницата на Fritzing проекта.

–> СХЕМА:

//Кликнете върху изображението, за да го увеличите.

–> КОД:

В програмата отдолу,  първото нещо което правите е да инициализирате (заредите)  „Извод-13“ като изходен порт с реда:

pinMode(13, OUTPUT);

В главната програма, Вие включвате светодиода, чрез следният ред:

digitalWrite(13,HIGH);

По този начин се осигуряват 5V на „Извод-13„. Така се създава потенциална разлика върху крачетата на светодиода, като той светва.

След това Вие го изключвате чрез следният ред:

digitalWrite(13,LOW);

Така връщаме отново 0V на „Извод-13“ и изключваме светодиода.

Между включването и изключването на вас Ви е необходимо достатъчно време, за да може човек да отрази промяната, именно затова използваме командата delay(); , за да кажем на Arduino да не прави нищо за период от 1000 ms, или една секунда.

Когато използвате командата delay();  , нищо не се случва за този период от време.

Веднъж щом разберете основните примери, погледнете и примера за „Мигане без ЗАкъснение“, за да научите как да създавате закъснеие, докато правите други операции.

Веднъж разбрали примера, погледенете и „Цифрово Прочитане на Серия“, за да научите как да „прочитате“ прекъсвач, който е свързан към Arduino.

/*
 Мигащ светодиод LED
 Включва светодиода за 1 секунда, след това го изкл. за 1 секунда, с повторение.

 Този код е в частта на глобалните променливи.
 */

void setup() {        
 // Инициализира цифровият порт като изход.
 // Към Извод-13 е свързан св.диод към повечето Arduino платки:
 pinMode(13, OUTPUT);   
}

void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH);  // Включва св.диода
 delay(1000);       // Изчаква 1 секунда
 digitalWrite(13, LOW);  // Изключва св.диода
 delay(1000);       // Изчаква 1 секунда
}