Реле с Установен режим, изискващо само 50uA управляващ ток

Автор:  David A. Johnson, P.E.

Оригинално заглавие:  SOLID STATE RELAY REQUIRES ONLY 50 uA DRIVE CURRENT

Източник: discovercircuits.com

Превод:  Т.Б.

Тази ел.схема изисква управляващ ток, който е х100 пъти по-малък от нужният на оптично-изолирани релета. Тя е идеална за батерийно-захранващи се системи. Използвайки комбинация от високо-токов ТРИАК (TRIAC) и много чувствителен ниско-токов SCR, схемата може да управлява около 600W ватов токозахранващ источник към товара, осигурявайки същевременно пълна изолация и временна защита.