Изолиран AC токов Монитор

Автор:  David A. Johnson, P.E.

Оригинално заглавие:  ISOLATED AC CURRENT MONITOR

Източник:  discovercircuits.com

Превел:  Т.Б.

Тази схема използва малък AC трансформатор от Magnetek, за да създаде изолирано напрежение, пропорционално на AC токът в първичната намотка. Трансформаторът съдържа една първична намотка с малко собствено съпротивление 0.001 Ом.

Той може спокойно да се справи с 30А ампера AC ток и осигурява изолация за най-малко 500V AC. С показаните компоненти, изходното AC напрежение се еталонира така, че 1А ампер ток създава 100mV AC напрежение.