Източник на Постояннотоково Захранване 18V @ 1A

Автор:  David A. Johnson, P.E.

Оригинално заглавие:  18v AC to DC Power Supply

Източник:  discovercircuits.com

Превел: Т.Б.

Това е класически линеен токозахранващ източник, създаващ регулирано напрежение със стойност 18V и 1А.